Maandelijks archief: januari 2018

Omwonenden Zaandijkerkerkgebied voelen zich gefopt

ZAANSTAD (17.25 uur) – De omwonenden van het Zaandijkerkerkgebied voelen zich gefopt door de gemeente en zijn ontevreden over het verloop van de openbare aanbesteding van een perceel grond aan de Willem Dreeslaan 10 in Zaandijk. Zaanstad had daarvoor een zogenaamde ‘tender’ uitgezet, maar die heeft maar één inschrijver opgeleverd. De tender is volgens de buurt mislukt. Men had gerekend op een veel groter aantal inschrijvingen. Daarvan zouden drie plannen aan de omwonenden worden gepresenteerd. Er wordt nu maar één plan voorgelegd. De omwonenden vinden de uitkomst niet in het belang van de buurt, omdat er nu niets te kiezen valt. Volgens de buurt was de gemeente verblind door de grondprijs. Dat schrijven ze in een brief aan de Gemeenteraad van Zaanstad.

“De Willem Dreeslaan maakt deel uit van het grotere gebied rondom de Zaandijkerkerk, waarvoor door uw gemeente een ambitieus kwaliteitskader is opgesteld.  Om tot een optimale invulling van het perceel te komen zult ook u er veel belang aan hechten dat zoveel mogelijk inschrijvers worden uitgedaagd hun plannen in te dienen, waardoor er vergelijkingsmateriaal ligt en het meest optimale  en bij het kwaliteitskader aansluitende plan kan worden geselecteerd”, schrijven de omwonenden. De gemeenteraad zou tot dezelfde conclusie moeten komen vinden de ze.

Minimale grondprijs

De briefschrijvers hebben uitgezocht hoe de tender zo heeft kunnen mislukken. Het komt door de gehanteerde werkwijze meent de buurt. Zo heeft Zaanstad bij een notaris een ‘minimale grondprijs’ laten vastleggen en de hoogte werd geheim gehouden. Er waren meerdere potentiële inschrijvers, maar omdat de gemeente geen openheid van zaken gaf over de minimum grondprijs, haakten die af. Het Aanbestedingsinstituut heeft Zaanstad vragen gesteld waarom de minimum grondprijs niet werd geopenbaard. Volgens dit instituut werpt de geheimhouding een hoge drempel op voor potentiële inschrijvers. De gemeente gaf aan vanuit commerciële overwegingen de minimumprijs niet bekend te maken.

Besluitvormingsproces

Het is niet het enige wat volgens de buurt niet goed ging. Tijdens een informatiebijeenkomst op 20 juni 2017 werden ze op de hoogte gesteld hoe het hele proces van aanbesteding zou worden ingericht, welke selectiecriteria golden en hoe het besluitvormingsproces zou verlopen. De omwonenden zouden een flinke stem in het kapittel krijgen. Elk ingediend plan kon maximaal 100 punten verdienen: 10 voor het bod, 30 voor het energiezuinigste plan, 30 voor het best bij de plek passend ontwerp en 30 punten voor het oordeel van de omwonenden (…). De grondopbrengst  zo werd destijds verteld vormde niet het enige of doorslaggevende criterium.

Vorige week zou er weer een bijeenkomst zijn. Dat zou een ‘stem’-bijeenkomst worden. Maar die werd uitgesteld omdat er maar één inschrijver was. Er viel dus helemaal niets te ‘stemmen’.

Verbijsterd

De omwonenden zijn verbijsterd door de gang van zaken. “We voelen ons, na alle gegeven uitleg over de te volgen procedure en alle gedane beloften over omwonenden-betrokkenheid, in de maling genomen, ongeacht het feit dat ook de gemeente een ander verloop van het proces voor ogen zal hebben gestaan”, schrijven ze aan de gemeenteraad.

Flop

“Wij beschouwen de uitgezette tender als onhandig en mislukt, voelen ons belazerd en vinden dat er een nieuwe tender moet worden uitgezet”, schrijven de omwonenden. Ze herinneren de gemeenteraad er aan dat het de bedoeling van gemeente en omwonenden was om van het Zaandijkerkerkgebied een prachtig stukje Oud-Zaandijk te maken. “In plaats van een Top dreigt het nu op een Flop uit te draaien.”

 

Dit jaar meer en betere woningen in Zaanstad

ZAANSTAD – Afgelopen maandag hebben de gemeente, zes woningcorporaties en vijf huurdersorganisaties een overeenkomst met prestatieafspraken ondertekend. Hierin staat wat de ondertekenaars in 2018 willenbereiken op woningbouwgebied.

Nieuwe woningen

In de regio Amsterdam moeten 230.000 woningen voor het jaar 2040 worden gebouwd. In onze stad moeten zo’n 15.000 – 20.000 koop- en huurwoningen worden gebouwd. Een deel daarvan moet bestaan uit sociale huur, zodat aan de toenemende vraag naar betaalbare woningen kan worden voldaan.

Sociale huurwoningen in 2020

Met de Zaanse corporaties is afgesproken dat zij in 2020 totaal 25.100 sociale huurwoningen moeten bezitten. Dat aantal gaan ze halen, stelt de gemeente. De kwaliteit van bestaande sociale huurwoningen moet dit jaar worden verbeterd. Bovendien moet het mogelijk zijn voor mensen om langer thuis te blijven wonen. DIt jaar wordt in 484 woningen groot onderhoud uitgevoerd. En bijna 1100 woningen krijgen een beter energielabel.

Nieuw systeem verdelen woonruimte

De gemeente Zaanstad staat voor een grote opgave, zegt wethouder Jeroen Olthof. “De druk op de woningmarkt neemt verder toe, steeds meer groepen woningzoekenden dreigen tussen wal en schip te vallen.” De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties spreken dit jaar op lokaal en regionaal niveau over een nieuw systeem om woonruimte te verdelen. Olthof: “Wie de woning het hardst nodig heeft moet belangrijker worden dan wie het langst wacht.”

 

Computers besmet om jouw wachtwoorden te stelen

AMSTERDAM – Hackers proberen met besmette computers  gebruikersnamen en wachtwoorden van klanten van grote banken in handen te krijgen. Daarvoor waarschuwt beveiliger ESET. Het schadelijke programma Trickbot zorgt ervoor dat bezochte website stiekem wordt aangepast. Een gebruiker vult nietsvermoedend bijvoorbeeld creditcardgegevens in en die informatie belandt zo in handen van de aanvallers.

De aanvallers hebben in elk geval ING en de GarantiBank op het oog, en het is niet uit te sluiten dat ABN AMRO, de Rabobank, de Triodos Bank, de Volksbank (SNS Bank, ASN Bank en RegioBank), Knab, Credit Europe Bank, Amsterdam Trade Bank, KasBank en DHB Bank ook doelwit zijn. Net als vergelijkbare schadelijke programma’s zou Trickbot ook grote Duitse banken, ICS (het bedrijf van Visa en MasterCard) en webwinkels Amazon, Otto en Coolblue onder vuur kunnen nemen, evenals Booking.com en Blockchain.info, dat wordt gebruikt voor de handel in bitcoins.

Command & control-servers

Trickbot wordt aangestuurd vanaf zogeheten command & control-servers die voornamelijk in Rusland zijn. Dat wil niet zeggen dat de daders zich in Rusland bevinden, zij kunnen overal zijn.

De schadelijke software houdt geen verband met de recente DDoS-aanvallen op grote banken als ING, ABN AMRO en de Rabobank, en de Belastingdienst. Die sites werden bestookt met verkeer en bezweken onder de druk. Ze werden onbereikbaar, waardoor niemand kon inloggen. Het is nog niet bekend wie achter die aanvallen zitten en wat ze van plan zijn.

Burgemeester onthult eerste buurtpreventiebord

ZAANDAM – Burgemeester Jan Hamming onthult vrijdag het eerste Zaanse Attentie Buurtpreventiebord. Dat gebeurt in Zaandijk aan de John Lennonstraat. De buurtpreventieborden komen door heel Zaanstad te staan op onder anderen pleinen en winkelcentra.

De borden worden in de week van 5 februari opgehangen. Er zijn in alle wijken Buurtappgroepen en in een aantal wijken buurtpreventieteams van uit het project Ogen & Oren actief. Door de borden te plaatsen is nu voor alle buurtbewoners duidelijk dat buurtpreventie aanwezig is.