Plus Wormerveer open voor publiek

WORMERVEER – Vorig jaar kregen de supermarktconcerns Plus en Coop toestemming om te gaan fuseren. De ketens gaan verder als Plus. Dat zijn dan directe 500 winkels in Nederland en daarmee is Plus de derde supermarktketen van ons land.

In Wormerveer was de ging de winkel van Coop dicht en startte de verbouwing. De supermarkt aan het Marktplein is weer open en het publiek weet de nieuwe winkel goed te vinden.

Zo verdween een honderdjaar oud concern uit het straatbeeld. Veel winkelend publiek vinden het fijn dat er een nieuwe winkel is gekomen, maar er zijn ook mensen die het jammer vinden dat er weer een bekend en oud merk uit het straatbeeld is verdwenen.

Video

Marten Lynx maakte voor RadioTV Zaanstreek een video-impressie van de nieuwe winkel

Plus Wormerveer open voor publiek (video-impressie Marten Lynx)

Kameel op spoor bij Wormerveer

WORMERVEER – Woensdag 25 mei is er op het spoor bij Wormerveer een kameel gesignaleerd. Dat is uiteraard een unieke ervaring, overigens niet helemaal ‘once in a lifetime’. De kameel laat zich vaker op het spoor in ons land zien.

Woensdag werd de 15e editie van de Spoorwensdagen georganiseerd door de Nederlandse Spoorwegen. Ruim 130 vrijwilligers zijn ingezet om maar liefst 60 wensen van kinderen en volwassenen in vervulling te laten gaan. Zo kan het simulatorcentrum in Amersfoort en het Spoorwegmuseum in Utrecht worden bezocht. Er zijn verder rondleidingen bij het onderhoudsbedrijf Watergraafsmeer en in de Koninklijke Wachtkamer op Amsterdam CS.

Twee uitstulpingen

En de Kameel reed door ons land. Officieel heet het voertuig eigenlijk de NS20. De trein dateert uit de jaren 50 van de vorige eeuw en deed dienst als inspectievoertuig voor de directie van de NS.

De bestuurderscabines bevinden zich in twee uitstulpingen in het dak. Dus werd het voertuig al snel Kameel genoemd. De plaatsing van de machinist heeft in het ontwerp geleid tot een vrij uitzicht voor mensen die voor in de trein zitten.

Video

Kortom, een uniek voertuig waarvan de passage bij Wormerveer werd vastgelegd door RadioTV Zaanstreek-verslaggever Dustin Benjamins.

‘It takes three to tango’, onderzoek naar samenwerking raad, college, ambtelijk apparaat

ZAANSTAD – Bureau & Van de Laar is kritisch over de wijze waarop gemeenteraad, college van B&W en de ambtelijke organisatie hun rol vervullen, vooral in het samenspel met elkaar. ‘It takes three to tango’ is de veelzeggende titel van het rapport. De gemeenteraad gaf in december 2021 opdracht tot het onderzoek naar het functioneren van raad, college en ambtelijke apparaat.

Volgens de onderzoekers is het debat in de raad te zeer verruwd. De raad functioneert bovendien te versplinterd. De raad krijgt een veeg uit de pan als de onderzoekers constateren dat hij meer gericht is op het verschil, dan op het gezamenlijk belang van de stad en zijn inwoners. B&W is koerst onvoldoende stevig en ook geen sterke ‘buffer’ tussen raad en ambtelijke organisatie. Er is ook kritiek op het ambtelijke apparaat. Weliswaar is de organisatie een ontwikkeltraject gestart, maar als het gaat om het ‘naar buiten treden en het intern meer gezamenlijk oppakken van maatschappelijke vraagstukken’, moet de ambtelijke organisatie een ‘been bijtrekken’. Dat dit niet helemaal te wijten valt aan de organisatie komt volgens de onderzoekers door het tekort aan medewerkers, gelet op de omvang en opgaven van de stad.

‘Groeipijnen wegnemen om groeikansen te verzilveren’

Stan van de Laar (projectleider): “Zaanstad heeft volop kansen tot economische ontwikkeling. De unieke ligging van de gemeente in het overgangsgebied tussen Amsterdam en het Noord-Hollandse achterland, in het hart van de Metropoolregio Amsterdam, maakt dat de stad kan groeien tot 180.000 tot 200.000 inwoners in 2040. Het benutten van deze kansen voor inwoners en ondernemers stelt hoge eisen aan de samenwerking en prestaties op het stadhuis. ” Het is overigens niet zo dat alles misgaat in het stadhuis. “Maar de opgaven zijn fors en de ambities hoog. Dat vraagt om een collectief besef van de noodzaak tot versterking van het samenspel en het aanpakken van knelpunten in de organisatie. De kansen voor de stad zijn te mooi om daarin niet te investeren. Zaanstad moet groeipijnen wegnemen om groeikansen te verzilveren,” aldus Van de Laar.

‘It takes three to tango’

Volgens het onderzoeksbureau & Van de Laar biedt de nieuwe bestuursperiode een kans om gestructureerder te werken aan de rolneming van raad, college en ambtelijke organisatie en het samenspel tussen deze drie. Van de Laar:  “Alle drie de partijen hebben hun verantwoordelijkheid te nemen om de kansen voor de stad te benutten. ‘It takes three to tango’, in dit geval.”

Burgemeester Jan Hamming laat weten blij te zijn met het confronterend rapport. “De stuurgroep (waarvan hij lid was) is blij met de reflecties en ziet voor zichzelf een rol om aan de slag te gaan met de geboden handreikingen. Dat verdienen onze inwoners en ondernemers. Het is mijn wens om met het nieuwe college, samen met de raad en de organisatie, in verbinding met de partners in de stad onze ambities te realiseren.”

Behandeling in gemeenteraad

Bureau & Van de Laar presenteert op 2 juni in Zaanstad Beraad haar bevindingen. De gemeenteraad behandelt het rapport een week later in Zaanstad Beraad.

Het hele rapport lees je hier: https://zaanstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/8cd5206f-fb9f-4245-be44-69cca723c972

Flashmob Harmonie Drunen op Stadhuisplein Zaandam

ZAANDAM – Zondag ontving Burgemeester Jan Hamming de Harmonie Drunen op Zaandam Station. De Harmonie was met een iconische trein, de Mat’64 uit 1970, een korte treinreis aan het maken om geld in te zamelen voor het KWF.

De reis startte op het station in ’s-Hertogenbosch, ging via o.a. Utrecht CS, Zaandam naar het noorden. Via Zandvoort, Den Haag en Breda was de terugtocht gepland. Op drie plaatsen gaat het orkest flasmobs houden, nl. op het Jaarbeursplein in Utrecht, op het Stadhuisplein in Zaandam en op het circuit van Zandvoort.

De treinreis ging dus met een Mat’64 die eigendom is van De Karel Foundation. De organisatie houdt de trein op het spoor en zorgt er voor dat hij blijft rijden. De opbrengst van deze treinreisjes gaan ook allemaal naar het het KWF. Meer info op hun website: www.karel.rocks.

Video

RadioTV Zaanstreek-verslaggever Dustin Benjamins maakte een korte impressie van het bezoek van de Harmonie Drunen.

Brugdelen tijdelijke Zaanbrug geplaatst in Wormerveer (video)

WORMERVEER – Volop ontwikkelingen op bouwlocatie voor de tijdelijke Zaanbrug. In Wormerveer arriveerden de brugdelen. Die zijn vandaag op hun plek gehesen en gemonteerd.

Een spectaculair transport, dat met name de bochten tussen Wandelweg, Stationstraat en Zaanweg maar amper kon nemen. Daar was stuurmanskunst voor nodig.

Eind juli tijdelijke brug gereed

De aannemer gaat de komende tijd het eerste deel van de brug afmonteren. Naar verwachting worden de brugdelen aan de kant van Wormerland eind juni geplaatst. Als alles volgens plan verloopt is de tijdelijke Zaanbrug dan eind juli geschikt voor verkeer.

De gemeente Zaanstad en Wormerland hebben besloten tot de aanleg van een tijdelijke brug, omdat de komende jaren de oude Zaanbrug wordt vervangen door een gloednieuwe. Om het verkeer op een zo goed mogelijke manier tussen Wormerland en Wormerveer tijdens de vervanging van de oude brug af te wikkelen werd besloten tot een tijdelijke brug.

Video

RadioTV Zaanstreek-verslaggever Dustin Benjamins maakte de videoreportage.

Hamming: “Zaanstad heeft zware verantwoordelijkheid voor opvang vluchtelingen”

ZAANDAM – In de Havenbuurt worden op Oekraïnse vluchtelingen opgevangen op het riviercruiseschip de Lisabella. Aanvankelijk waren er wel zorgen bij de omwonenden, maar volgens burgemeester Jan Hamming is de stemming inmiddels wel wat bijgedraaid.  De gemeente onderzoekt nog meer mogelijkheden om Oekraïners tijdelijk op te vangen. Zo zijn er 312 containerwoningen besteld en wordt de mogelijkheid onderzocht om een grote groep vluchtelingen op te vangen op een zeecruiseschip.

De regio Zaanstreek/Waterland heeft een flinke taak om ruim 3000 oorlogsvluchtelingen op te vangen. Er zijn spontane initiatieven, zoals de opvang die in Et Buut is georganiseerd. Zaanstad vangt in twee riviercruiseschepen, die aan de Havenstraat zijn afgemeerd, 260 vluchtelingen op. Aanvankelijk waren bewoners bezorgd over mogelijke stank- en geluidsoverlast van generatoren, maar de gemeente in met Liander in overleg over de realisatie van walstroom. Ook was men bang voor een verlies van het uitzicht. Omdat de schepen parallel aan elkaar zijn afgemeerd is het zicht op de Zaan niet al te veel aangetast. De opvang op de locatie is tijdelijk met een maximum van 2 jaar. Dan kunnen er weer vrachtschepen afmeren, want op die plaats is op dit moment de opvang gerealiseerd, vooral ook omdat er geen geschikte andere locatie te vinden is.

Zeecruiseschip GNV Aurelia

De gemeente moet in totaal voorlopig de opvang regelen voor 1500 vluchtelingen. De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheid om tijdelijk het zeecruiseschip GNV Aurelia te huren om 1100 vluchtelingen op te vangen. Daarmee zou de taakstelling van 1500 vluchtelingen ruimschoots gehaald zijn. De Aurelia is eerder gebruikt om vluchtelingen op te vangen. Dit schip zou in het industriegebied Zuiderhout moeten afmeren, in de buurt van de Simon Spiersweg, aan de kade van de Willem Thomassenhaven. “Er moet nog wel wat water door het Noordzeekanaal”, zegt Jan Hamming. Er moet nog veel onderzocht worden.

Zware verantwoordelijkheid

Het is bepaald geen sinecure voor de gemeente om de opvang te regelen. Veel mensen weten het niet, zegt Hamming, maar er zijn momenteel vele tientallen mensen bezig om de  noodopvang te realiseren.  “Deze mensen zijn letterlijk onze buren. De grond is letterlijk onder hun voeten weggetrokken. We horen ze te helpen. Dat is onze zware verantwoordelijkheid,” zegt Hamming. Hij stelt dat de gemeente de opvang ook zo goed mogelijk probeert in te passen in de Zaanse samenleving. Daarom zijn er ook twee bewonersavonden georganiseerd om de zorgen die mensen hebben te bespreken. Volgens Hamming is de gemeente in staat om zoveel mogelijk zorgen weg te nemen.

Hoewel de duur van de opvang op riviercruiseschepen in principe voor twee jaar is, kan Hamming niet uitsluiten of er sprake zal zijn van een mogelijke verlenging. “Dat hangt af van de vraag hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkeld.

Video

RadioTV Zaanstreek zocht burgemeester Jan Hamming op in het stadhuis voor een interview over de opvang:

Brug weer in storing, hulpdiensten moeten omrijden

ZAANDAM – De Bernhardbrug is wederom in storing. Slagbomen blijven dicht. Het aantal storingen aan de brug is zo langzamerhand niet meer te tellen. Verkeer moet omrijden.

Hulpdiensten

De hulpdiensten moeten uiteraard ook omrijden. Via Koog aan de Zaan of zelfs via het centrum van Zaandam. Daardoor kunnen zij te laat arriveren op plaatsen van bestemming, bijvoorbeeld als er sprake is van een calamiteit, of als iemand aan de westkant van de Bernhardbrug direct hulp nodig heeft.

Het moment van het gênant vinden zijn we nu wel voorbij. De gemeente kan het niet voor haar verantwoording nemen om zo’n cruciale verkeersader door dit soort brugcalamiteiten stelselmatig wordt geblokkeerd. Heel bijzonder dat dit toch gebeurt.

Wat is er logischer dan dat de gemeente onderzoek aan de brug laat plaatsvinden en eventuele testen op het moment dat er geen verkeer, of nauwelijks verkeer is. Dat is ’s nachts. We gooien maar een balletje op.

UPDATE 15.52 uur

Volgens de gemeente Zaanstad lijken de storingen verholpen. Dat blijkt uit een bericht dat de gemeente rond 15.34 publiceerde op de gemeentelijke website.

De gemeente meldt dat de brug vanaf vanmiddag weer in regulier gebruik is genomen en weer geopend is voor al het scheepvaartverkeer. Het openen van de brug gebeurt voorlopig onder begeleiding van een monteur. Tenminste vandaag. Waarschijnlijk maakt de brug een ongewoon geluid, maar dat wordt verholpen.

Testfase

De gemeente spreekt echter over een testfase en kan niet 100% uitsluiten dat gedurende deze fase nog aan de brug moet worden gewerkt. Maar de gemeente zal proberen hinder voor scheepvaart en verkeer zo veel mogelijk te beperken. Er volgen berichten richting scheepvaart als de openstelling van de brug wordt beperkt.

Vragen Democratisch Zaanstad

Democratisch Zaanstad heeft aanvullend op de vorige week gestelde vragen actualiteitsvragen gesteld aan het college van B&W.

Zo wil DZ weten of het college het met DZ eens is dat de brug een zeer belangrijke verkeersader is, inclusief hulpdiensten en de storingen grote gevolgen kunnen hebben en het daarom zeer belangrijk is om de storingen snel op te lossen. Verder vraagt DZ wat het college gaat doen om de storingen zsm te verhelpen (bijvoorbeeld het onderzoek inclusief te nemen maatregelen te versnellen, onderzoek op momenten uitvoeren dat er nauwelijks verkeer/scheepvaart is, danwel handmatige bediening in te zetten).

Vorige week vroeg DZ al om een goede communicatie over de storingen met de bewoners/verkeersgebruikers/schippers. “We hebben inmiddels een excuus gezien aan de schippers, maar zien geen communicatie naar bewoners en verkeersdeelnemers. Kan het college hier alsnog in voorzien?”

Zie ook website Democratisch Zaanstad (www.democratischzaanstad.nl)

Bernhardbrug weer in storing, totale verkeerschaos in Zaandam

ZAANDAM – Opnieuwwas het hommeles op de Bernhardbrug. De slagbomen willen niet open, terwijl de brug gesloten is. Met als direct gevolg een enorme verkeerschaos, waardoor het verkeer naar de brug tot en met de Prins Bernhard-rotonde helemaal vast loopt.

De Havendienst was aanwezig maar kon niets ondernemen. Er moest een monteur van de aannemer die eerder deze week met de brug bezig is geweest aan te pas komen om het probleem op te lossen. Dat was rond 17.15 uur het geval. Inmiddels is er weer sprake van een normale verkeerscirculatie.

De wethouder wil nog geen commentaar geven op vragen van de pers.

Video

RadioTV Zaanstreek-verslaggever was ter plekke toen de monteur het probleem tackelde, althans voor nu.

17 mei is IDAHOT

17 mei IDAHOT

Vandaag is het de IDAHOT, een afkorting voor Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Een dag waarin de LGBTQIA+ organisaties aandacht vragen voor de onwenselijkheid van homohaat. IDAHOT is gekoppeld aan 17 mei omdat op deze dag in 1990 de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit van de internationale lijst van ziekten schrapte. Canada begon met een IDAHOT in het jaar 2003. Vanaf 2005 wordt het ook door andere landen gevierd.

De gemeente Zaanstad is een Regenboogstad en wil zich inzetten voor ‘meer veiligheid, zichtbaarheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen).’ In het beleid is ook aandacht voor LHBTI’s met een andere culturele achtergrond.

Midden in het centrum bij de Gedempte Gracht/Westzijde is een regenboogzebrapad aangelegd, om extra te benadrukken dat Zaanstad een Regenboogstad is. Net als op Coming Out Day wappert vandaag de regenboogvlag. Meer informatie over het LHBTI-beleid vind je op de gemeentelijke website: www.zaanstad.nl (zoekterm ‘regenboogstad’).

In de andere Zaangemeenten is ook de regenboogvlag gehezen.

Video

Het regenboogzebrapad is onlangs helemaal opgefrist. De meeste kleur was er na het vele passerende zware busverkeer helemaal uitgereden. Maar we herkennen nu de regenboog er weer helemaal in. Marten Lynx maakte een korte impressie:

Open Dag Politie Zaanstreek trekt veel publiek (video)

Zaandijk – Bij het hoofdbureau van Politie Zaanstreek werd vandaag een Open Dag georganiseerd. Doel was het politiewerk onder aandacht van mensen te brengen en om mensen te werven voor het politiewerk.

Mede dankzij het fantastische weer liep het plein voor het politiebureau helemaal vol met belangstellenden. Er was van alles te beleven en te bekijken. Verschillende disciplines van het brede politiewerk kon bekeken worden. Zo ging menig kind even achter het stuur van de politieauto, in een arrestantenauto, of op de politiemotor zitten om te ervaren hoe dat is. Ook de politieboot moest even uitgeprobeerd worden. Papa of mama in de boeien slaan werd ook vaak uitgeprobeerd.

Organisatoren Lesley de Boer van Basisteam Zaanstad en politiestudent Stephan Evertsen waren spinnend tevreden over de grote opkomst. “Na een half uur stond het plein al helemaal vol”, zegt de Boer. Kennelijk was dat boven verwachting.

Video

RadioTV Zaanstreek-verslaggever Dustin Benjamins met medewerking van Marten Lynx maakten een videoverslag van het evenement.

1 2 3 4 5