Categoriearchief: NIEUWS

Overeenkomst nieuwbouw Bannehof Zaandijk

ZAANSTAD – Gemeente Zaanstad heeft op donderdag 15 maart een koop-, ontwikkel- en realisatieovereenkomst ondertekend over nieuwbouw op de Bannehof in Zaandijk. De ontwikkelcombinatie BPD Ontwikkeling BV en EME II BV (een samenwerking tussen de aannemers Van der Gragt Wormerveer en Tervoort Egmond) gaat op de plek waar ooit het Zaanse gemeentehuis stond het plan ‘De Bannehoven’ ontwikkelen. Na afloop van de ondertekening was er een informatiebijeenkomst voor bewoners die rondom het plangebied wonen.

Wethouder grondzaken Addy Verschuren: ‘Het wordt een mooi gebied, met woningen van hoge kwaliteit. Duurzame huizen zonder aansluiting op gas, met een geheel eigen sfeer en Zaanse identiteit. Er zit bovendien een goede balans tussen de dichtheid van woningen en groen. Waar ik ook blij mee ben is dat de klankbordgroep van bewoners dit plan ook als beste heeft beoordeeld’.

In overleg met de buurt

In mei 2017 stelde de gemeenteraad de grondexploitatie van dit gebied vast. Vervolgens zijn drie ontwikkelaars in de gelegenheid gesteld om een plan in te dienen. De ingediende plannen zijn beoordeeld door zowel een gemeentelijke selectiecommissie als door een klankbordgroep, bestaande uit enkele bewoners uit de wijk en vertegenwoordigers van omliggende instanties zoals het verzorgingshuis Guisveld, Albert Heijn, het Saenredamcollege en de kiosk op het plein.

Patrick Lammers namens de ontwikkelcombinatie: ‘BPD-EME is erg verheugd dat wij dit bijzondere plan kunnen realiseren. Naast de hoge kwaliteit van de woningen is ook de kwaliteit van de openbare ruimte van hoog niveau. Zo wordt een deel van het plein vervangen door water en worden de verbindingen met het naastgelegen winkelcentrum verbeterd. Door de auto’s uit de openbare ruimte te weren middels parkeren in binnenhoven of onder een parkeerdek met tuin, wordt een bijzondere kwaliteit toegevoegd’.

Tweede plan Bannehof

In 2007 is de ontwikkeling van een woningbouwprogramma voor de locatie Bannehof al een keer aanbesteed. Door de kredietcrisis is het toen niet van de grond gekomen. Het oude stadhuis is inmiddels gesloopt en het terrein is tijdelijk ingericht als speelterrein. De aantrekkende woningmarkt heeft de gemeente in 2016 doen besluiten om een nieuwe procedure op te starten voor nieuwbouw van woningen op de Bannehof.

Het ontwerpteam van de Bannehoven bestaat verder uit: heren 5 architecten, RRog Stedenbouw & Landschap & Hiensch Engineering.

Impressies van het plan

Extra budget nodig voor onderzoek verplaatsing hoogspanningslijnen

ZAANSTAD – Er is extra budget nodig voor een haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van de hoogspanningslijnen. Aanvankelijk dacht het college van B&W het wel met 50.000 euro te redden, maar uit recent overleg volgt dat er eerder zo’n 140.000 euro nodig is. Dat komt vooral omdat de uitvoering van zo’n onderzoek ingewikkelder is dan werd aangenomen. Een en ander blijkt uit een raadsinformatiebrief.

De hoogspanningslijnen lopen onder meer pal over appartementencomplex De Dikkert aan de Westzijde in Zaandam en over nog eens 41 woningen in de stad. Het Rijk heeft besloten dat de eigenaars van deze woningen uitgekocht mogen worden. Op 24 oktober 2017 werd de gemeenteraad over de Uitkoopregeling hoogspanning geïnformeerd.

Dankzij een motie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer is een mogelijkheid ontstaan om verplaatsing van hoogspanningslijnen te onderzoeken. Die verplaatsing moet dan wel economisch haalbaar zijn in relatie tot het aantal woningen dat op het tracé van de lijnen voor uitkoop in aanmerking komt. Verplaatsing mag ook de leveringszekerheid van elektriciteit niet bedreigen.

Ingewikkelder dan gedacht

De verplaatsing is ingewikkelder dan gedacht schrijft het college van B&W. Onvoorziene gevolgen van de verplaatsing ten opzichte van het spoor en de spoorbrug moeten nader onderzocht worden. Specialisten van ProRail en externe deskundigen worden hierbij ingeschakeld binnen de nog op te stellen opdracht aan netbeheerder TenneT.

Financiële dekking

B&W schrijven dat voor het aanvullend budget voldoende dekking aanwezig is. De kosten worden voor 90% vergoed door het Besluit verkabelen en verplaatsen. B&W verwachten dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in juni hierover positief zal besluiten.

Foto bij dit artikel: Fotoarchief Dré Prijs (Beeld van een Dorp)

Referendumverzoek voldoet aan eisen

ZAANSTAD – Het verzoek om een referendum te houden over het Cultuurcluster voldoet aan de eisen van de Referendumverordening. Dat heeft het College van B&W besloten na de controle van de handtekeningenlijsten. Van de 7474 ingeleverde handtekeningen werden 1801 stuks ongeldig verklaard. Het referendum verzoek is dus door 5673 kiesgerechtigde inwoners uit Zaanstad ondersteund.

Handtekeningen werden ongeldig verklaard als ze niet op lijsten zijn gezet die door de gemeente zijn verstrekt (913 stuks), of als er twee keer door een persoon werd getekend (gebeurde 303 keer). Het moesten ook kiesgerechtigde inwoners van Zaanstad zijn. 376 handtekeningen voldeden hier niet aan. Ook 20 handtekeningen van minderjarige personen werden niet meegeteld. 181 Personen konden niet gevonden worden in de Basisregistratie Personen en 8 personen zetten wel hun naam op de lijst, maar vergaten de handtekening te plaatsen.

Raad neemt besluit

De gemeenteraad besluit op 5 april of het referendum wordt gehouden. Als dat het geval is wordt ook meteen een datum, de subsidieverordening en de spelregels voor de campagne bepaald. Op basis van de verordening kunnen partijen die campagne willen voeren rond het referendum subsidie aanvragen. De vraagstelling van het referendum wordt  in de raadsvergadering van mei vastgesteld.

 

Stichting Mobiele Artillerie verwijnt van Hembrugterrein

ZAANDAM (Bijdrage NH Nieuws) – Nu zijn de legerwagens van de Stichting Mobiele Artillerie nog op het Hembrugterrein, maar eind juli moeten ze weg zijn, omdat het terrein aan een projectontwikkelaar is verkocht. Die heeft heel andere plannen met het terrein.

Er moeten vooral huizen komen op het terrein van de oude munitiefabriek. Een ander speerpunt is de vestiging van creatieve industrie. Het is nog niet duidelijk waar de stichting naar toe moet. De stichting is nog in gesprek met de projectontwikkelaar en rijksvastgoed. Maar men vreest dat er geen oplossing op het terrein zelf zal worden aangeboden.

Mischa Korzec van mediapartner NH Nieuws maakte in de loodsen van de stichting een reportage.