College Wormerland staat tijdelijk kortere schoorsteen Olam Cocoa toe

Wormerland – Maandag 13 juni was er een schoorsteenbrand bij Olam Cocoa in Wormer. De schoorsteen en de constructie werd door de brand aangetast. Het bovenste deel van de schoorsteen werd hierdoor onbruikbaar. B&W van Wormerland geeft Olam 10 weken de tijd om de schoorsteen opnieuw op te bouwen. Intussen mag het bedrijf tijdelijk het productieproces laten plaatsvinden met een toren van 40 meter hoog. Dat is 20 meter lager dan de huidige toren.

Olam Cocoa had toestemming gevraagd  voor het opnieuw opbouwen en installeren van de schoorsteen. Dat wil het bedrijf realiseren in 10 weken. De hoogte van de huidige toren, 60 meter, is vastgelegd in de vergunning van het bedrijf. Wormerland kan hier van afwijken als er sprake is van bijzondere omstandigheden. De brand ziet de gemeente als zo’n bijzondere situatie. Daarom vindt het college het verzoek om tijdelijk af te wijken van de vergunning redelijk en stemt er dus mee in. Als het niet lukt om in 10 weken de schoorsteen op de juiste hoogte te krijgen kan de gemeente gaan handhaven.

Tijdelijk mogelijk meer geuroverlast

De vervuiling en overlast op leefniveau (zgn. immissie) verandert niet met een schoorsteen van 40 meter. Dat zou Olam met berekeningen hebben aangetoond. Wel kan er sprake zijn van meer geuroverlast, vooral in de woonkernen van Wormer en Wormerveer-zuid. De overlast is niet schadelijk, maar kan als vervelend worden ervaren. Mensen zitten in deze zomerperiode ook vaker buiten en ook daardoor kan er meer overlast worden ervaren.

Noodopvang voor 26 asielzoekers in Wormer

Wormerland – De gemeente Wormerland biedt sinds vrijdag 17 juni noodopvang aan voor 26 asielzoekers, omdat de toestroom van vluchtelingen en asielzoekers in het aanmeldcentrum Ter Apel te groot is. Zelfs zo groot dat er onvoldoende slaapplaatsen zijn en gearriveerde asielzoekers de nacht op stoelen doorbrengen. Met de noodopvang reageert de gemeente Wormerland positief op de oproep aan de veiligheidsregio’s om noodopvangplekken te realiseren. Buurtbewoners zijn op de hoogte gesteld.

Sporthal De Spatter

De noodopvang voor de 26 asielzoekers vindt plaats in Sporthal De Spatter. De sporthal heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne een regionale functie in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Omdat de situatie in Ter Apel schrijnend is geworden heeft de gemeente aangegeven te willen helpen.

Nog altijd is het de bedoeling dat de noodopvang in Sporthal De Spatter half juli sluit. Wormerland geeft aan hiervan niet te zullen afwijken.

Humanitaire overtuiging

“Wormerland wil helpen en biedt uit humanitaire overtuiging de noodopvang aan. We doen dat in samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Vijf brandweerposten uit de regio hebben vrijdagavond laat het vervoer naar Wormer georganiseerd. Er zijn nu bedden beschikbaar in deze regionale opvangplek. Daarom kiezen we ervoor om nu een tijdelijke bijdrage te leveren”, zegt burgemeester Judith Michel.