Tagarchief: Parteon

Vragen ROSA over mogelijke sloop woningen Het Blok

ZAANSTAD – De raadsfractie van ROSA heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke sloop van zo’n 84 woningen aan Het Blok in Krommenie. Tijdens een werkbezoek is de fractie door de bewonerscommissie van Het Blok geïnformeerd.

ROSA wil weten of B. en W. op de hoogte zijn van de plannen van corporatie Parteon en of over de sloopvoornemens gesprekken zijn gevoerd. Volgens Parteon zijn de funderingen en de technische kwaliteit van de woningen slecht, maar ROSA wil graag hiervoor een onderbouwing zien. Terwijl Het Blok als het aan Parteon gesloopt wordt, heeft de corporatie in andere straten juist gekozen voor renovatie. Dat betreft de woningen in de Prins Hendrikstraat, de Van Limburg Stirumstraat en de Van Hoogendorpstraat. ROSA wil van B. en W. weten waarom Parteon in deze straten koos voor renovatie en of het college invloed op de besluitvorming heeft gehad.

Parteon onderzoekt de haalbaarheid van sloop- en nieuwbouw. Is het college daarvan op de hoogte en zijn er al conclusies te trekken, vraagt Ruud Pauw (raadslid van ROSA).

Aan Het Blok staan woningen uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Het betreft een typische arbeidsbuurt. De fractie van ROSA wil weten of de buurt in dit opzicht nog historische waarde heeft voor B. en W. en ook hiervoor wil de fractie een onderbouwing zien.

Tenslotte vindt ROSA dat achterstallig onderhoud niet mag worden meegewogen in de overwegingen om te slopen en wil graag horen van het college of die mening wordt gedeeld.

Fotobron: Parteon.nl

Dit jaar meer en betere woningen in Zaanstad

ZAANSTAD – Afgelopen maandag hebben de gemeente, zes woningcorporaties en vijf huurdersorganisaties een overeenkomst met prestatieafspraken ondertekend. Hierin staat wat de ondertekenaars in 2018 willenbereiken op woningbouwgebied.

Nieuwe woningen

In de regio Amsterdam moeten 230.000 woningen voor het jaar 2040 worden gebouwd. In onze stad moeten zo’n 15.000 – 20.000 koop- en huurwoningen worden gebouwd. Een deel daarvan moet bestaan uit sociale huur, zodat aan de toenemende vraag naar betaalbare woningen kan worden voldaan.

Sociale huurwoningen in 2020

Met de Zaanse corporaties is afgesproken dat zij in 2020 totaal 25.100 sociale huurwoningen moeten bezitten. Dat aantal gaan ze halen, stelt de gemeente. De kwaliteit van bestaande sociale huurwoningen moet dit jaar worden verbeterd. Bovendien moet het mogelijk zijn voor mensen om langer thuis te blijven wonen. DIt jaar wordt in 484 woningen groot onderhoud uitgevoerd. En bijna 1100 woningen krijgen een beter energielabel.

Nieuw systeem verdelen woonruimte

De gemeente Zaanstad staat voor een grote opgave, zegt wethouder Jeroen Olthof. “De druk op de woningmarkt neemt verder toe, steeds meer groepen woningzoekenden dreigen tussen wal en schip te vallen.” De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties spreken dit jaar op lokaal en regionaal niveau over een nieuw systeem om woonruimte te verdelen. Olthof: “Wie de woning het hardst nodig heeft moet belangrijker worden dan wie het langst wacht.”