Tagarchief: Wethouder Dennis Straat

Wethouder Dennis Straat kondigt vertrek aan

ZAANSTAD – Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Dennis Straat treedt terug per 19 maart 2018. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt aan het college van B&W en de gemeenteraad. De fractie van de VVD in de Provinciale Staten van Utrecht heeft vandaag Dennis Straat gepresenteerd als kandidaat-gedeputeerde. Dit betekent dat hij na acht jaar wethouderschap bij de gemeente Zaanstad stopt.

Dennis Straat: “Ik voel me vereerd dat deze vraag op mijn pad is gekomen en heb met veel enthousiasme ja gezegd. Mijn aangekondigde vertrek gaat daarmee veel sneller dan ik had gedacht. Ik heb een prachtige tijd gehad in de gemeente Zaanstad. Zaanstad is een unieke arbeidersstad met een prachtige geschiedenis en dito identiteit. Tegelijkertijd is de stad in transitie, onder andere door het beter uitdragen van de Zaanse identiteit, de enorme woningbouwopgave en de steeds belangrijkere plek van Zaanstad in de regio Amsterdam. Ik heb daar graag aan bijgedragen. Zaanstad heeft in de afgelopen acht jaar een bijzonder plekje in mijn hart veroverd!”

Dennis Straat (47) is zijn politiek-bestuurlijke loopbaan begonnen als lid van Provinciale Staten in Overijssel. Hij is vijf jaar stadsdeelwethouder geweest in Amsterdam Zeeburg. Op dit moment rondt hij zijn tweede bestuursperiode als wethouder van Zaanstad af. Hij heeft bijgedragen aan het oplossen van veel maatschappelijke vraagstukken, zoals de gebieds- en wijkontwikkeling op IJburg en in Zaanstad, de Omgevingswet, de omzetting van de stadsregio naar de vervoersregio Amsterdam en de doorontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam. Met die ervaring wil hij bijdragen aan het integraal besturen van de provincie Utrecht.

Minder bezoekers in Zaandam-centrum

ZAANDAM – In 2017 Is het aantal bezoekers in Zaandam-centrum ten opzichte van het jaar er voor met 11% afgenomen. In 2016 bezochten nog 171.600 mensen in een week tijd het centrum. Een jaar later lag het aantal op 154.100 mensen. In 2016 was er ook al sprake van een afname, schrijft Zaanstad.

De gemeente telt elk jaar het aantal bezoekers in Zaandam- centrum. De cijfers geven inzicht in de ontwikkeling en aantrekkelijkheid van het centrum.  De daling van het aantal bezoekers de afgelopen twee jaar wordt deels toegeschreven aan het feit dat Zaanstad niet meer de enige stad is met een Primark.

Groter bezoekersaantal voor  Westzijde

Uit de cijfers blijkt dat de Westzijde meer bezoekers heeft gekregen. Dat strookt met het beleid van de stad. “In Zaanstad is op verschillende plekken veel te beleven, of je nu houdt van kunst, cultuur of winkelen”, zegt wethouder Dennis Straat. “We blijven werken aan een levendige stad waar de Zaankanters, nieuwe bewoners en bezoekers zich thuis voelen.”

Initiatieven

Zaanstad probeert met verschillende maatregelen het winkelgebied aantrekkelijker te maken. Onder anderen door de buitenruimte op te knappen. Er is een subsidie voor verbetering van de gevels, de Westzijde is opgeknapt en het centrum is autoluw gemaakt.

Binnenkort wordt de openbare ruimte rond de Rozenhof aangepakt en de verwachting is dat de Rozengrachttoren ook meer bezoekers op zal leveren, omdat de begane grond wordt ingericht met winkels, horeca en bedrijven.