De videos van Radio & TV Zaanstreek zijn in HD-kwaliteit opgenomen. Ze kunnen ook in die kwaliteit worden bekeken. Dat doe je door in het videoschermpje te klikken op instellingen (settings). Vervolgens klik je op ‘kwaliteit’ (quality) en vink je 1080p aan. Alle videos vallen onder copyright van D+D Mediaproducties (tenzij anders vermeld).

19 mei 2018 – Luilaktraditie Verfmolen De Kat druk bezocht