Goedkope Bernhardbrug, mogelijke risico’s over hoofd gezien? (Audio)

COLUMN – Het op zijn plek hangen van het brugdek in 2006 was een uiterst precieze klus. Destijds vertelde de projectmanager mij dat er een speling was van slechts 8 millimeter. Hij was behoorlijk openhartig. Op de computer past het allemaal, maar het moest natuurlijk in de reële wereld ook nog even gedaan worden. Enorm krap, dat is duidelijk.

Inmiddels zijn we 16 jaar verder en wordt de Bernhardbrug geplaagd door technische mankementen. Wat er precies aan de hand is? We krijgen steeds wisselende informatie. Eerst lijkt het vooral een zaak van een vergrendeling die niet goed werkt. Nou, dat is puur lastig, want dat brugdek weegt 300 ton. Dus als die neergaat en niet wordt vergrendeld is Zaanstad in last.

Vervolgens kwam NH Nieuws met een nieuwtje: het zou aan de fundering liggen. Nou is de fundering van de Bernhardbrug een bijzondere. Er is destijds om kostenbesparende redenen gekozen om de fundering van de oude Bernhardbrug niet volledig te verwijderen. Maar tientallen palen zijn getrokken. De rest is er nog. Is de Bernhardbrug dan gefundeerd op die oude palen. Nee hoor. De nieuwe Bernhardbrug heeft gewoon zijn eigen buitengewoon stevige fundering. Onwaarschijnlijk dat die is gaan zakken. Dus niet de oorzaak van de problemen.

Dan komt nu wethouder Slegers, in antwoord op vragen uit de Raad, met een mededeling dat er sprake is van ’torsie’. Gelet op krappe zetting van de val (brugdek) zou dat natuurlijk heel goed kunnen. Misschien is de ruimte in de loop der jaren krapper geworden. Slijtage doet uiteraard ook nog wel het nodige met een brug.

Binnenkort zal duidelijk worden wat het onderzoek oplevert en uiteraard ook welke aanbevelingen gedaan worden om alle problemen de wereld uit te helpen. Misschien blijkt dan ook dat Zaanstad misschien destijds bij de bouw voor een te goedkope bouw is gegaan, waardoor mogelijk cruciale zaken achterwegen zijn gelaten die een risico op mankementen met zich meebrachten.

De projectmanager was bij de plaatsing van het brugdek daar destijds vrij duidelijk over. Hij stelde dat de BAM (de bouwer) eerder in het zogenaamde ‘voortraject’ betrokken had willen worden, überhaupt bij het hele proces. Hij zei dat dan meer kostenbesparende zaken bedacht hadden kunnen worden en dat dan nog meer risico’s uit het traject gehaald konden worden. Een bijzondere uitspraak, waaruit blijkt dat er kennelijk risico’s zijn blijven zitten in het project, c.q. de gebouwde brug, die wellicht op de wat langere termijn problemen konden opleveren. Voor de goede orde, dat is natuurlijk mijn conclusie naar aanleiding van de interviews met de wetenschap van nu. Duidelijk is in elk geval wel, dat de gemeente Zaanstad van deze visie van de bouwer op de hoogte moet zijn, destijds al en dat is een kennis die in de afgelopen 16 jaar natuurlijk niet is weggeëbd.

Afijn, het is te hopen dat er snel een goede oplossing komt voor de problemen.

AUDIO

De interviews werden destijds gedaan voor Zaanstreek Actueel (een nieuwsproductie van Dré Prijs Mediaproducties).

In memoriam Ruud Pauw: De stad een ‘stukkie minder mooi’

Ruud Pauw is niet meer. Dit schokkende bericht bereikte ons vanochtend via de Zaanse politieke vereniging ROSA, waar hij 30 jaar lang de leidende man was en waarvoor hij 24 jaar in de Gemeenteraad van Zaanstad zat.

Ik weet nog goed hoe we met PPR, PSP, EVP en CPN om de tafel zaten om te komen tot de oprichting van een Zaanstadse GroenLinks-afdeling (begin jaren negentig). Een deel van de Zaanse PSP was mordicus tegen het opgaan in GroenLinks. Er was angst voor het wegvallen van het eigen geluid in dat grotere geheel. De samenwerking met de PPR ging nog, maar met de Evangelische Volkspartij en de CPN in een club, nee dat was te veel van het goede.

De mensen die afhaakte waren jonge creatieve activisten, die belang hechte aan het stevig laten doorklinken van de Rode Zaan. Het werd niet GroenLinks voor hun, maar de vereniging BIPS. Deze club zag zich als een horzel in de pels van de traditionele Zaanse politiek. Buitenparlementaire acties, waar de creativiteit van af spatte. Ik moet zeggen, dat ik wel eens jaloers was op hun vindingrijkheid vergeleken met de erg parlementaire manier van werken van de GroenLinks fractie.

Ze hadden het wel goed gezien. De Rode Zaan verbleekte in de loop der jaren. Dat leidde in 1995 volgens mij tot het omzetten van BIPS naar ROSA. Kort af voor Rode Saen. Leden hadden hun wortels in milieuverenigingen, de kraak- en vredesbeweging en wilden het varkentje Zaanstad eens nodig wassen. Een paar jaar later deed ROSA mee aan de raadsverkiezingen, sleepte een zetel binnen en Ruud Pauw kwam zo in de gemeenteraad. Hij zou 24 jaar lang in de Raad blijven en zag zijn fractie geleidelijk ook groeien naar nu zelfs vier zetels.

Wat ik bewonder in Ruud, was de manier waarop hij politiek bedreef. Hij dwong op een natuurlijke wijze respect af. Niet alleen binnen de politieke arena, maar absoluut ook daar buiten in de wijken en bij journalisten die het gemeentelijke nieuws volgen. In die jaren kwamen we elkaar regelmatig tegen. Nooit was het teveel voor hem om even voor de camera of microfoon te komen om standpunten toe te lichten.

Als partij moet je niet eeuwig in de oppositie zitten, maar ook die bestuurlijke kant verkennen. Hoewel ik de stap van ROSA naar het college aanvankelijk niet goed begreep, gelet op de standpunten die moeilijk te verenigingen waren met andere coalitiepartijen, heeft ROSA mijn wantrouwen volledig weggepoetst toen de vraag aan de orde kwam of de gemeente moest doorgaan met het Cultuurcluster. Mijn gedachte was eerst dat ROSA in het college het uitgezette beleid niet zou blokkeren. Maar de fractie onder leiding van Ruud Pauw deed dat uiteindelijk toch. Het getuigt van moed om principes, die zo cruciaal zijn, overeind te houden tegen de druk van de coalitie in. Daarbij is het ongelooflijk knap dat de coalitie op dit pijnlijk dossier niet is gesneuveld. Kom er maar eens om, principieel zijn en flexibel.

Ongelooflijk jammer dat Ruud de volgende fase van ROSA niet kan meemaken. Een fase zonder hem in de frontlinie. Er staan voor de stad de komende jaren belangrijke politieke thema’s op de agenda. Hij heeft terecht ingezien dat er een capabele groep mensen staat die zijn werk zeker heel goed zal voort zetten. Want dat is wel duidelijk: dankzij de ongelooflijke inzet van Ruud is ROSA een blijfertje. Probeer dat maar eens te bereiken als lokale politieke partij.

Maakte hij met elke glazeniersklus Zaanstad weer een ‘stukkie mooier’. Met zijn overlijden is de stad een ‘stukkie minder mooi’ geworden. Rust zacht Ruud. Sterkte Paula en familie. Sterkte ROSA.