21 tijdelijke woningen voor Oekraïense vluchtelingen in Twiske stap dichterbij

HAARLEM – De komst van 21 tijdelijke woningen voor Oekraïensen vluchtelingen in ’t Twiske is een stap dichterbij. Het college van Gedeputeerde Staten staan er positief tegenover. De gemeente Oostzaan heeft eerder een ontheffingsverzoek ingediend voor het plaatsen van deze tijdelijke woningen. Tot het verlenen van een ontheffing is nog niet besloten, maar de mogelijkheid daartoe is groot. Het is de bedoeling dat de woningen 10 jaar blijven staan.

De tijdelijke woningen moeten verrijzen op de Twiskeweg naast nummer 107. Die locatie ligt binnen het recreatiegebied Het Twiske, dat een onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland. Vanwege die ligging is een aanvullend ecologisch onderzoek nodig om de gevolgen van de realisatie van tijdelijke woningen in beeld te brengen. De gemeente Oostzaan moet de juridische noodzaak motiveren en zich houden aan de overige wet- en regelgeving.

Een eerder ontheffingsverzoek voor een 51 tijdelijke woningen te realiseren op de locatie Zuideinde/Skoon kwam er niet omdat de locatie niet op korte termijn bouw- en woonrijp kon worden gemaakt.

Op 19 juni 2023 bespreekt de Interimcommissie van de provincie Noord-Holland het ontheffingsverzoek. Dan moet ook nog Provinciale Staten er mee instemmen.

foto: Google Maps

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *