Agathebuurt ontstemd over verwerking van haar inbreng in Strategienota Maak.Noord

KROMMENIE – De adviesgroep Maak.Noord heeft de zienswijze van de Werkgroep Agathebuurt op het werkboek en de strategie Maak.Noord niet juist weergegeven. De belangrijkste zienswijze is zelfs niet opgenomen of behandeld in de participatienota. Wat wel is opgenomen heeft de adviesgroep van een reactie voorzien die haaks op de werkelijkheid staat, schrijft de Werkgroep Agathebuurt aan de gemeenteraad. Is onze inbreng nog wel zinvol vraagt een ontstemde werkgroep zich af.

De Agathebuurt had een kritische zienswijze geschreven en ook in gesprekken met Maak.Noord maakte de groep duidelijk dat de ‘7 speerpunten onvoldoende integraal worden beschouwd’.  Zo stelt de werkgroep dat er een grote afhankelijkheid bestaat tussen de speerpunten nieuwbouw, bereikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. “Er zijn in de strategie (van Maak.Noord) geen instrumenten of processen gedefinieerd om de onderlinge afhankelijkheden teonderkennen, laat staan te besturen.” In dit verband wijst de werkgroep op de nieuwbouwambities in Zaanstad Noord, zonder dat duidelijk wordt hoe de bereikbaarheid wordt verbeterd gelet op de bestaande verkeersproblemen in Krommenie. Een mobiliteitsplan met daarin verkeerscirculatieplannen zou daarvoor moeten zorgen. De werkgroep vraagt zich af wat het effect op de nieuwbouwplannen en leefbaarheid zal zijn als onderdelen van het mobiliteitsplan niet of later worden uitgevoerd. Een antwoord op die, voor de werkgroep, cruciale vragen ontbreken in strategie Maak.Noord.

De werkgroep Agathebuurt wil dat haar zienswijze correct in de strategie Maak.Noord wordt verwerkt.

Verkeersproblematiek

Ontstemd is de werkgroep over de wijze waarop haar inbreng is verwerkt. Zo werd door de Agathebuurt een opmerking geplaatst  dat de verkeersproblematiek in Krommenie in relatie tot nieuwbouw niet wordt opgelost omdat de A8 – A9 niet doorgaat. De adviesgroep Maak.Noord gaat helemaal voorbij aan deze inbreng. Er staat gewoon: “Maatregelen uit Mobiliteitsplan Noord verbeteren de verkeerssituatie ook als de A8-A9 niet doorgaat.” De verwachting van de Agathebuurt is juist dat de verkeersdruk zal toenemen als de verbindingsweg A8-A9 niet doorgaat, al helemaal als er in Zaanstad Noord nieuwbouwplannen worden uitgevoerd.

Fijnstof

De Werkgroep Agathebuurt gaf in haar zienswijze ook aan dat verkeersontsluiting moet bijdragen aan een vermindering van de fijnstofproblematiek in Krommenie. Daarop reageert de adviesgroep met de stelling dat “fijnstof …een deken [vormt] over Nederland. Lokale maatregelen leveren slechts een kleine lokale verbetering op. Voor het verlagen van stikstof helpen verkeersmaatregelen wel. Zaanstad heeft in het Actieplan Luchtkwaliteit maatrelen opgenomen die eraan bijdragen dat de luchtkwaliteit in Zaanstad verbetert”. De reactie irriteert de werkgroep, omdat Krommenie zeer hoge fijnstofpercentages heeft die gelijk zijn aan de wijken rondom Tata Steel. Vermindering van fijnstof hangt samen met verkeersmaatregelen die zijn gebaseerd op de aanleg van de A8-A9. De aanname die de adviesgroep Maak.Noord nu maakt is ongegrond meent de Agathebuurt, omdat de A8-A9 er waarschijnlijk niet komt. “Nieuwbouw en de daarbij toenemende verkeersdruk zal het percentage fijnstof doen toenemen”, verwacht de Werkgroep Agathebuurt.

Openbaar vervoer

Terwijl de Strategie MAAK.Noord gaat voor meer openbaar vervoer, zijn er in de praktijk geen OV-plannen voor dit gebied, stelt de Agathebuurt. De adviesgroep reageert dat ‘we lobbyen voor meer OV’. De Agathebuurt vindt ‘lobbyen voor meer openbaar vervoer’ geen concreet plan om het openbaar vervoer te verbeteren. De ambitie van het mobiliteitsplan dient te worden aangepast in de strategie.

Benodigde vinkjes

De sfeer van de brief aan de gemeenteraad is er een van teleurstelling en veel vraagtekens. “Is onze inbreng en participatie in de toekomst nog wel zinvol? Het gevoel overheerst dat de gemeente ‘de benodigde vinkjes’ bij het participatieproces naar eigen believen afvinkt en verder haar eigen agenda en zienswijze volgt. Het aanbieden van de strategienota Maak.Noord en het werkboek aan de gemeenteraad geeft ten onrechte de indruk dat over veel zaken consensus is met de bewoners en stakeholders.”