Asielzoekers in Sporthal Lycurgus tijdelijk naar Taets

Streek – De asielzoekers die tot 30 september worden opgevangen in de Sporthal van atletiekvereniging Lycurgus verhuizen vrijdag tijdelijk naar Taets op het Hembrugterrein in Zaandam. Daar blijven ze tot en met 5 oktober.

De opvang in de sporthal stopt per 1 oktober. Het was de bedoeling dat ze per die datum naar een nieuwe opvanglocatie zouden verhuizen in Purmerend. Deze opvanglocatie is echter nog niet gereed. Daarom heeft de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland er voor gekozen om de asielzoekers tijdelijk bij Taets op te vangen. Volgende week donderdag gaan ze dan naar Purmerend.

De groep begeleiders en ook de beveiliging die nu in de sporthal werkzaam is verhuizen mee naar Taets om te zorgen voor een rustige en veilige opvanglocatie.

Raadsinformatiebrief

De gemeente Zaanstad heeft een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad gestuurd. De gemeente heeft een quick scan laten uitvoeren naar de geschiktheid van de tijdelijke opvang bij Taets. Dit in verband met een aantal omgevingsfactoren als geur, geluid, fijnstof en externe veiligheid. Deskundigen hebben op basis hiervan vastgesteld dat er geen onaanvaardbare gezondheidsrisico’s zijn te voorzien bij de tijdelijke huisvesting aan de Hemkade. De quick scan is dit voorjaar al uitgevoerd. Op de tijdelijke locatie zijn bovendien al eerder vluchtelingen opgevangen in 2015 en afgelopen voorjaar ook een groep Oekraïense vluchtelingen. Deze opvang heeft niet tot noemenswaardige problemen geleid. Uit de raadsbrief blijkt dat in Assendelft ook geen incidenten hebben plaatsgevonden die niet op te lossen waren op basis van de huisregels.

Voordat Taets in gebruik wordt genomen vindt er nog een schouw plaats. De veiligheidsregio heeft voorwaarden aan de tijdelijke opvang gesteld. De indeling moet bijvoorbeeld gelijk zijn aan die van 2015.

Gedogen

In principe is Taets niet bestemd voor de opvang van asielzoekers. Daarom heeft de gemeente besloten de tijdelijke wijziging van het gebruik te gedogen. De tijdelijke opvang van asielzoekers vindt het college zwaarder wegen dan het handhaven vanwege strijd met het bestemmingsplan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *