Bezwaar niet afgehandeld, Zaanstad stuurt deurwaarder

ZAANSTAD – Vanaf 2020 ontving de gemeente veel bezwaarschriften tegen de verhoging van de precario-heffing. Ondanks dat veel daarvan nog niet zijn afgehandeld heeft de gemeente de dossiers al overgedragen aan deurwaarders. De fractie van Democratisch Zaanstad heeft naar aanleiding hiervan technische vragen gesteld.

Zo wil de fractie informatie over het aantal niet-afgehandelde bezwaarschriften over de periode 2019 tot nu en wat de reden is dat de bezwaarschriften niet volgens de gangbare procedure zijn afgehandeld maar zijn overgedragen aan deurwaarders. Ook wil DZ informatie over de hoogte van het bedrag aan precario-heffing en vraagt de fractie of er meer niet-afgehandelde bezwaren zijn met betrekking tot andere gemeentelijke heffingen en of die alsnog worden afgehandeld of ook worden overgedragen aan deurwaarderskantoren en wat daar de reden van is.

Heeft de gemeente iets gedaan om met de betrokken ondernemers tot een oplossing te komen, voordat de gang naar de deurwaarder werd gemaakt? En zijn er bijvoorbeeld ook niet-afgehandelde bezwaarschriften waar helemaal niets mee wordt gedaan, vraagt de fractie aan het college, en op welke wijze schendt dit inwoners in hun recht om beroep in te kunnen dienen?

Daarnaast heeft de fractie technische vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo-regeling). Deze regeling werd ingesteld om ondernemers die door corona hun inkomsten zagen dalen tegemoet te komen. De regeling liep tot 1 oktober 2021. Ondernemers moesten terugbetalen en dat is vanaf 1 juli 2022 gestart. Democratisch Zaanstad wil weten of er nog terugbetalingen open staan, om welk bedrag het gaat en wat de procedure is als vorderingen niet te innen zijn. Sommige ondernemers die niet in staat waren om de vorderingen ten gevolge van de Tozo-regeling terug te betalen hebben mogelijk kwijtschelding aangevraagd. Een aantal daarvan zijn niet in behandeling genomen en overgedragen aan deurwaarderskantoren. DZ wil weten om hoeveel gevallen het gaat, om welk bedrag het gaat en waarom de deurwaarder is ingeschakeld. Ook hier vraagt DZ zich af wat de gemeente in overleg met de ondernemers heeft gedaan om overdracht aan deurwaarderskantoren te voorkomen.