Boskalis gaat project Thorbeckeweg uitvoeren

ZAANSTAD – De uitvoering van het project Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg wordt gedaan door Aannemersbedrijf Boskalis Nederland B.V. Het project is aan dit bedrijf gegund na een uitgebreid aanbestedingstraject. Het project Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg moet de doorstroming van het autoverkeer, het openbaar vervoer en de veiligheid van fietsers verbeteren. In de eerste helft van 2024 wordt gestart met de uitvoering van het hoofdwerk.

De aanbesteding startte al in 2022. Er zijn gesprekken met verschillende aannemers gevoerd. De aanbestedingen werden beoordeeld op een aantal criteria: of een aannemer in staat is het werk uit te voeren met zo min mogelijk hinder voor het verkeer en de omgeving. De uitvoering moet niet leiden tot teveel milieubelasting en de aannemer moet de opdrachtgever ontzorgen. Aan het eind van de beoordeling kwam Boskalis als beste uit de bus.

Het project

De aanpak van de Thorbeckeweg is een gezamenlijk project van de Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland, gemeente Oostzaan en de gemeente Zaanstad. Naast de verbetering van de doorstroming voor het wegverkeer en de fietsers, zorgt de herinrichting van de Thorbeckeweg voor een kortere reistijd van het openbaar vervoer op de N516. Dit wordt bereikt door een serie maatregelen te treffen. Er komt een onderdoorgang op het kruispunt Vijfhoek (Thorbeckeweg/Wibautstraat) en een fietstunnel ter hoogte van bedrijventerrein Skoon in Oostzaan.

De wethouders Gerard Slegers (Zaanstad) en Rosemarijn Dral (Oostzaan) zijn blij met de gunning aan Boskalis. Slegers: “Ik ben onzettend blij dat er nieuwe stappen worden gezet bij dit project. De Thorbeckeweg is een belangrijke toegangsweg. Niet alleen voor de gebieden Zaandam Zuid, Poelenburg en Zaandam Centrum, maar ook regionaal rijden veel mensen via deze weg van en naar Zaanstad.” De verkeersdrukte moet aangepakt worden om Zaanstad en de regio in de toekomst beter bereikbaar te maken. Provinciebestuurder Jeroen Olthof voegt er aan toe dat de verbetering van de doorstroming eens te meer van belang is door de geplande woningbouw in het gebied. “Met het gunnen van deze opdracht kan de realisatie van het project nu echt van start.”

Rosemarijn Dral noemt de gunning een prachtig moment: “Oostzaan krijgt straks een fietstunnel bij de Verlengde Stellingweg en een mooie fietsbrug bij de Ambacht (het bedrijventerrein van Oostzaan). Dit betekent een betere verkeersveiligheid voor onze fietsers.”

Uitvoeringsprocedure

Boskalis gaat een definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp maken. Dat duurt ongeveer een jaar. Het werk staat in dit jaar niet stil. Voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen en het bouwrijp maken van de grond vinden in dit jaar al plaats. De aannemer gaat uiteraard verschillende vergunningen aanvragen, zoals een omgevingsvergunning, om te kunnen bouwen. Deze vergunningsprocedure neemt ook enkele maanden in beslag. De verwachting is dat medio 2024 de uitvoering van het hoofdwerk kan beginnen.

Video

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *