CDA en DZ willen houtbouwplan op plek oude Rochdalekantoor

ZAANSTAD – CDA Zaanstad en Democratisch Zaanstad willen dat de gemeenteraad het college van B&W opdraagt om in overleg met Rochdale, direct belanghebbenden en deskundigen zo spoedig mogelijk te komen tot een nieuw gedragen houtbouwplan voor de Badhuisweg 1. De partijen willen een nieuwbouwplan dat recht doet aan de historische identiteit van het Zaaneiland-gebied en dat een bijdrage levert aan de oplossing van de woningnood onder Zaankanters.

Rochdale wil op de plek waar een voormalig kantoorpand staat van de woningcorporatie twee woonblokken bouwen met in totaal 120 sociale huurwoningen. Maar het worden wel twee betonnen woonkolossen.

Het Zaaneiland was ooit het centrum voor scheepsbouw en de houtzaagindustrie. Voor CDA en DZ is dat niet louter een nostalgisch feit, ze willen het terugzien in het nieuwbouwplan. B&W en raadsfracties vinden het meer dan passend dat Zaanstad ‘hoofdstad van de houtbouw moet worden’. Dat is dan ook één van de argumenten van de twee fracties om een motie in te dienen om het Badhuisplan te heroverwegen. Het Zaaneiland werd ook wel houteiland genoemd. Alles draaide om hout. Honderden houtzaagmolens werden vanuit het houteiland voorzien van hout dat vervolgens zijn weg vond naar de scheepsbouw.

Houtbouw is volgens de fracties ‘dubbel duurzaam’ is, voor een flinke afname van CO2-uitstoot zorgt ten opzichte van betonbouw en sneller kan worden gerealiseerd. Een betonbouwplan van Rochdale dat door erfgoedpartijen niet erg wordt gewaardeerd. Ze willen een plan dat recht doet aan de historie van deze locatie.

De fracties van CDA en DZ vrezen dat bij gebrek aan draagvlak er een lange juridische strijd gevoerd zal worden tegen het nieuwbouwplan van Rochdale. Een strijd die langer zal duren dan het produceren van een alternatief houtbouwplan dat meer draagvlak zal krijgen.

Kortom, B&W moeten het plan samen met Rochdale en andere betrokken partijen opnieuw bekijken en de financiële consequenties van een heroverweging aan de Raad voorleggen.

William Ponteiland. Op de voorgrond de Voorzaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *