Clubhuis Duikvereniging Murene moet wijken voor fase 2 Oostzijderpark

ZAANDAM – B&W van Zaanstad willen het erfpachtrecht van Duikvereiging Murene beëindigen zodat begonnen kan worden met de herontwikkeling van het sportpark Hoornseveld en de tweede fase van nieuwbouwplan Oostzijderpark. Er is gezocht naar een alternatieve locatie voor het duikteam, maar noch de vereniging, noch de gemeente hebben een redelijk alternatief gevonden. Omdat de geplande ontwikkelingen niet kunnen wachten vraagt het college nu van de raad in te stemmen met de opheffing van het erfpachtrecht.

De gesprekken met Duikvereniging Murene worden al vanaf 2019 gevoerd. De accommodatie van de club zit de herontwikkeling van het sportpark in de weg en zal uiteindelijk moeten wijken. “Ondanks dat de gemeente en Murene blijven zoeken naar een alternatief is het procedureel noodzakelijk om de lopende erfpacht op te zeggen”, schrijft het college in de raadvoorstel.

Zaanstad heeft Murene als alternatieve locatie een ruimte in het nieuwe zwembad De Slag aangeboden. De vereniging vond de ruimte ongeschikt. B&W schrijven aan de raad dat de vereniging mogelijk heeft gedacht dat Zaanstad na het afwijzen van De Slag een nieuwe locatie zou aanwijzen, maar daartoe heeft de gemeente geen verplichting. Dat is dan ook niet gebeurd. Wel heeft het college aangegeven dat een faciliterende rol wil spelen bij het zoeken van een alternatieve locatie. Duidelijk is in elk geval dat het initiatief bij het duikteam ligt.

B&W zullen zich wel blijven inspannen om Murene bij te staan. Zo zijn er nu gesprekken met de handboogvereniging op het Hoornseveld om te bekijken of beide verenigingen gezamenlijk gehuisvest kunnen worden.

Duikvereniging Murene heeft op 23 december 2022 een vooraankondiging gekregen van het voornemen van Zaanstad om het erfpachtrecht te beëindigen. Murene heeft in januari een zienswijze tegen het beëindigen van het recht van erfpacht. De zienswijze is in behandeling bij de afdeling grondzaken. B&W houden er rekening mee dat Duikteam Murene bezwaar al aantekenen tegen de procedure als er geen alternatief wordt aangeboden door Zaanstad.

Oostzijderpark fase 2

Om te kunnen starten met de tweede fase van het nieuwbouwplan Oostzijderpark is het nodig om het terrein (ook dat waar het clubhuis van Murene staat) op te hogen en voor te belasten met zand. De gemeenteraad heeft eerder een voorbereidingskrediet toegekend om voorbereidingen te treffen om de ontwikkeling mogelijk te maken. De voorbelasting met zand moet een jaar liggen voor de feitelijke ontwikkeling kan starten. Het clubhuis van Murene staat nu in de weg, met andere woorden de voorbelasting kan op dit deel van het plan niet worden gerealiseerd. Zou de gemeente daartoe toch beslissen dan kan het clubhuis door grondbeweging worden beschadigd. De gemeente wil met de ontwikkeling van het Oostzijderpark geen vertraging oplopen. Dat is dan ook de voornaamste reden om het erfpachtrecht op te heffen.

Bron: Raadsvoorstel Beëindiging recht van erfpacht duikvereniging Murene (Raadsinformatiesysteem Zaanstad); fotobron: Google Streetview

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *