College Wormerland staat tijdelijk kortere schoorsteen Olam Cocoa toe

Wormerland – Maandag 13 juni was er een schoorsteenbrand bij Olam Cocoa in Wormer. De schoorsteen en de constructie werd door de brand aangetast. Het bovenste deel van de schoorsteen werd hierdoor onbruikbaar. B&W van Wormerland geeft Olam 10 weken de tijd om de schoorsteen opnieuw op te bouwen. Intussen mag het bedrijf tijdelijk het productieproces laten plaatsvinden met een toren van 40 meter hoog. Dat is 20 meter lager dan de huidige toren.

Olam Cocoa had toestemming gevraagd  voor het opnieuw opbouwen en installeren van de schoorsteen. Dat wil het bedrijf realiseren in 10 weken. De hoogte van de huidige toren, 60 meter, is vastgelegd in de vergunning van het bedrijf. Wormerland kan hier van afwijken als er sprake is van bijzondere omstandigheden. De brand ziet de gemeente als zo’n bijzondere situatie. Daarom vindt het college het verzoek om tijdelijk af te wijken van de vergunning redelijk en stemt er dus mee in. Als het niet lukt om in 10 weken de schoorsteen op de juiste hoogte te krijgen kan de gemeente gaan handhaven.

Tijdelijk mogelijk meer geuroverlast

De vervuiling en overlast op leefniveau (zgn. immissie) verandert niet met een schoorsteen van 40 meter. Dat zou Olam met berekeningen hebben aangetoond. Wel kan er sprake zijn van meer geuroverlast, vooral in de woonkernen van Wormer en Wormerveer-zuid. De overlast is niet schadelijk, maar kan als vervelend worden ervaren. Mensen zitten in deze zomerperiode ook vaker buiten en ook daardoor kan er meer overlast worden ervaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *