DZ geeft ‘selectieve informatie’ over verkiezingsbord-procedure

ZAANSTAD – In een brief aan de gemeenteraad rekent het college van B&W af met de berichtgeving van Democratisch Zaanstad over hun bezwaarprocedure tegen de opgelegde last onder dwangsom rond de plaatsing van verkiezingsborden tijdens de raadverkiezingen van 2022.  Die last werd opgelegd omdat de politieke partij verkiezingsborden plaatste in strijd met de afspraken. De berichtgeving van DZ in de media noemt het college ‘misleiden’.

De ‘Zaanse lijn’ was dat het plaatsen van verkiezingsborden alleen is toegestaan op aangewezen schermen. De Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) en Democratisch Zaanstad (DZ) hielden zich er niet aan. Vervolgens werden de partijen hierop aangesproken. De POV verwijderde de sandwichborden meteen. DZ was niet te vermurwen. Dat leidde tot een last onder dwangsom opgelegd (11 maart 2022) en na overleg ging DZ alsnog overstag. De borden zouden dezelfde dag nog worden weggehaald.

Borden verdwenen

DZ kon echter niet alle borden meer traceren. Er zouden nog 20 van de 30 verkiezingsborden in de openbare ruimte zijn achtergebleven. Dat althans schreef DZ in een email aan de afdeling Straattoezicht . De oplegging van de last onder dwangsom werd in opdracht van B&W doorgezet.

Er volgde een gesprek tussen burgemeester Jan Hamming en DZ op 1 december 2022. Hamming wilde namens het college de dwangsom en invorderingsbesluit wel intrekken. Hamming vond een juridische procedure met een politieke partij die deel uitmaakt van de raad onwenselijk. Hij vond wel dat een excuus van DZ aan de afdeling Straattoezicht op zijn plaats is. DZ vroeg bedenktijd aan en heeft uiteindelijk schriftelijk te kennen gegeven niet van het aanbod van de gemeente gebruik te willen maken. DZ meende in het gelijk te staan en wilde de bezwaarprocedure voortzetten.

Onjuiste berichtgeving

Volgens B&W draait DZ in haar berichten de rollen om. Elke inwoner mag de gemeente wijzen op inbreuken tegen de algemene regels van de APV. De afdeling Straattoezicht hoeft niet aan DZ door te geven wie gemeld heeft dat DZ verkiezingsborden had geplaatst.

DZ zou hebben gesteld dat ‘een  lijsttrekker’ de melding heeft gedaan aan de afdeling. “Dat klopt pertinent niet”, stelt het college. De meldingen zijn na afloop van de collegevergadering van 8 maart 2022 besproken. De conclusie was toen dat er actie moest volgen. In een email van de gemeentesecretaris en de portefeuillehouder Openbare Ruimte (afdeling Wijkbeheer en Onderhoud) is de POV verzocht om hun borden te verwijderen. DZ heeft die email ook ontvangen. De afdeling Straattoezicht , die de bewuste email ook kreeg, is er vanuit gegaan dat niet alleen POV maar ook DZ zijn verkiezingsborden moest verwijderen. Vanaf dat moment is in de correspondentie tussen de afdeling Straattoezicht en DZ steeds aangezegd dat als DZ niet voldeed aan de last, de gemeente dan zelf de borden zou verwijderen en dat DZ daarvoor een dwangsom zou moeten betalen.

‘Misleidend’

De volgens B&W juiste toedracht is als verklaring op schrift gesteld en toegestuurd aan DZ.  B&W noemen ‘de door DZ gepubliceerde interpretatie zonder deze in de context van een volledige tijdlijn te plaatsen,… misleidend.’

Foto bij dit artikel: Stemmen raadsverkiezing worden geteld (archief RadioTV Zaanstreek)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *