HartvoorStad: Oplossingen auto/fietsverkeer voor spoorovergang Guisweg zijn ‘crime’

Koog/Zaandijk – Verkeersdeskundigen noemen de gepresenteerde oplossingen voor het auto- en fietsverkeer bij de spoorwegovergang Guisweg een ‘crime’. Dat blijkt uit een gespreksverslag dat de Vereniging Hart voor Stad maandag aan de gemeenteraad van Zaanstad heeft gestuurd.

Twee verkeersdeskundigen hebben op verzoek van de vereniging de twee opties auto/fiets onder de grond of trein onder de grond bekeken. Op 7 juni werd met hen gesproken over de bevindingen.

De verkeersdeskundigen, die woonachtig zijn in Koog aan de Zaan en deskundig zijn op het gebied van verkeer, vervoer, mobiliteit en ruimteplanologie werken voor de gemeente Amsterdam. Ze hadden geen goed woord over voor de gepresenteerde oplossingen die in verschillende rapporten zijn verwerkt.

Auto- en fietstunnels leiden niet tot goede resultaten en zijn vanuit verkeersopzichten ongewenst. Het risico van tegen het verkeer inrijden is groot. Als er een aanrijding in de tunnel plaats vindt, dan is staat het verkeer tussen Oost en West volledig vast. Vrachtverkeer wordt met onoplosbare problemen geconfronteerd. Men verwacht dat de productie van CO2, fijnstof en NOX eerder zal toenemen dan afnemen en ook de geluidshinder ten gevolge van het verkeer zal toenemen.

De fietstunnel zien de verkeersdeskundigen ook niet zitten. ‘Een lange tunnel leidt tot gevoelens van onveiligheid. De ondergrondse kruising is gevaarlijk. Komend vanaf Rooswijk zijn goede Noord-Zuidroutes afwezig.’ De deskundigen vinden dat een stedebouwkundige naar de geboden oplossingen voor auto- en fietsverkeer moet kijken. Dat is ook belangrijk omdat bewoners allesbehalve content zijn met de oplossingen die de gemeente heeft bedacht.

Oplossingen Verkeersdeskundigen

De verkeersdeskundigen die HartvoorStad adviseren hebben gekeken naar een tweetal oplossingen. De eerste betreft een verlaagd spoor over korte afstand onder de huidige Guisweg. Het andere gaat over  het plan om het spoor in een open  bak tussen de stations Koog aan de Zaan en Zaandijk te brengen.

Deze opties hebben als voordeel dat al het verkeer  (auto, fiets, voetgangers) op maaiveld niveau plaats vindt. Een verlaagd spoor brengt met zich mee dat de stations Koog en Zaandijk tot één station moet worden samengevoegd bij de A8-passage. De Guisweg blijft dan open.

Wel moet in geval van de tweede optie (spoor in open bak) nog eens gekeken worden naar het ontwerp van de rotonde, omdat in de huidige schetsen de resultaten niet aanvaardbaar zijn.

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *