Jan Hamming tegen elke vorm van uitsluiting en wil polarisatie voorkomen

ZAANSTAD – Jan Hamming heeft in Zaanstad Beraad van 25 april het belang benadrukt dat in een tijd van verdeeldheid en polarisatie het de taak is als burgemeester van álle Zaankanters te verbinden, te de-escaleren en te focussen op wat ons onderling bindt. “Hamming heeft zich tijdens deze vergadering heel stellig, expliciet en vanzelfsprekend uitgesproken tégen discriminatie, antisemitisme en elke andere vorm van uitsluiting”, zegt de woordvoerder van de burgemeester na vragen van onze redactie.

De uitspraak van burgemeester Hamming volgde op vragen van de PVV. De fractie wilde weten of het dragen van een oranje keppeltje tijdens Koningsdag een sympathiek signaal zou zijn en of de burgemeester het zelf wilde dragen tijdens Koningsdag. Volgens de burgemeester zou dat juist niet bijdragen aan de wens om te de-escaleren.

Enkele dagen later ondertekenden 329 burgemeesters een brief tegen opkomend antisemitisme. Een aantal burgemeesters deden dat niet. Waaronder burgemeester Jan Hamming van Zaanstad. Reden voor een collega nieuwsmedium om Jan Hamming de maat te nemen en om enkele dagen daarna zelfs integraal een open brief te publiceren van een Tweede Kamerlid van de PVV. Zonder kritiek, of verdere vragen waardoor een bizar frame ontstond dat Hamming niet tegen antisemitisme zou zijn.

Onze redactie heeft bij de gemeente gevraagd of het standpunt rond het oranje keppeltje ook te beschouwen is als het argument om de bewuste burgemeestersbrief niet te ondertekenen. De woordvoerder van de burgemeester bevestigt dat dit het geval is.

Hamming:  “In Zaanstad mag je zijn wie je bent” (25 april 2024 transcript)

Tijdens de bewuste Zaanstad Beraad zei Jan Hamming het volgende (letterlijk transcript): “Ik denk dat het heel erg belangrijk is als we elke dag stil staan bij de tijd waarin we leven. Waarin oorlog en strijd volop oplaait in heel de wereld. Dat eist dagelijks vele slachtoffers, het eist dagelijks levens van onschuldige burgers, van kinderen. En ook in Nederland zien we steeds meer maatschappelijke onrust. Polarisatie, discriminatie, antisemitische leuzen, koranverbrandingen, bedreigingen en zelfs geweldsplegingen.

Laat me één ding duidelijk maken, dat wil ik ook graag hier ten overstaan van u nog een keer doen: In Zaanstad ben je Zaankanter ongeachte je geloofsovertuiging, ongeacht je geslacht, ongeacht je geaardheid, ongeacht je achtergrond, ongeacht je dromen. In Zaanstad mag je zijn wie je bent. In Zaanstad is géén plek voor discriminaties, géén plek voor antisemitisme, géén plek voor racisme, voor welke vorm van uitsluiting dan ook is geen plaats. Bij incidenten van dien aard treden we dan ook keihard op.

We zijn één samenleving en we leven dus met elkaar, samen in Zaanstad. En het vraagt ons, als lokaal bestuur, om polarisatie tegen te gaan, om te de-escaleren en elke dag weer de verbinding te zoeken. Want wij zijn tegen geweld. We zijn tegen uitsluiting. We zijn tegen intimidatie in elke zin. We zijn voor vrede, veiligheid van  al onze inwoners. Daarom zijn we van mening dat de schijn van het  kiezen of belichten van een kant in zijn algemeenheid eerder zal bijdrage aan polarisatie en aan nog meer verdeling.

We moeten waken en elke dag hard werken om de boel niet nog verder op scherp te stellen. We moeten eenheid uitstralen. We moeten verdraagzaamheid elke dag maken. We moeten de verbinding leggen. Per moment of incident zal gekeken worden wat nodig is en om op gepaste wijze op te treden tegen of juist steun te bieden aan inwoners die het betreffen, met als doel vrede en veiligheid voor al onze inwoners. Het dragen van een keppeltje op Koningsdag, een nationale feestdag voor alle Nederlanders, kan polarisatie juist in de hand werken. Maar de rol van het lokaal bestuur en in het bijzonder van mij is om te focussen op wat ons bindt.” (einde transcript)

Het is, horende deze standpuntbepaling, niet zo moeilijk te begrijpen dat het ondertekenen van de bewuste burgemeestersbrief door Burgemeester Hamming wordt beschouwd als een actie die polarisatie in de hand werkt. Deze gevolgtrekking wordt bevestigd door de woordvoerder van Hamming.

AUDIO

Hier de integrale audio van de beantwoording van vragen door Jan Hamming op 25 april 2024 in Zaanstad Beraad:

Bronnen: Gemeente Zaanstad (idem foto)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *