KMZ wil nieuw natuuronderzoek voor Eilanden van Hain

ZAANSTAD – Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) wil dat de gemeente een nieuw natuuronderzoek laat doen voor de eilanden van Hain. Dat schrijft de milieuorganisatie in een brief aan de gemeenteraad van Zaanstad. KMZ wil zo’n onderzoek omdat uit eigen metingen is gebleken dat er sprake is van veel activiteiten van diverse soorten vleermuizen. Vooral de activiteit van de dwergvleermuis is ongekend, stelt KMZ. “Dit hebben wij nog niet eerder gezien in onze waarnemingen.”

KMZ schrijft dat het natuuronderzoek van de eilanden van Hain in 2019 heeft plaatsgevonden en  ecologische gegevens volgens NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) een geldigheid hebben van drie jaar. Op 23 januari 2020 werd het rapport afgerond, op basis van meetgegevens uit de zomer van 2019. Veel onderdelen uit het natuuronderzoek zijn langer dan 3 jaar geleden, vervolgt KMZ. Als blijkt dat er sprake is van veel veranderingen, is het niet oneigenlijk om een nieuw onderzoek te verrichten.  In Woongebied 1 laat “…ons onderzoek  veel meer activiteit zien dan er drie jaar geleden.” Volgens KMZ zijn de Eilanden van Hain een essentieel foerageergebied, met name bij boomsingels foerageren veel vleermuizen.

Naast de dwergvleermuis, komen ook de laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis i n Woongebied 1 foerageren. Een activiteit die de hele nacht doorgaat. “Ons vermoeden is ook dat hier een kraamkolonie in de buurt is. Dit heeft het vorige onderzoek niet aangetoond.” Dat is dan ook een reden om te verzoeken om een nieuw natuuronderzoek te laten doen, of om het oude onderzoek te updaten en daaraan nieuwe conclusies en maatregelen te verbinden.

KMZ gaat nog deze week Woongebied 2 onderzoeken en wil dat de gemeente dit onderzoek afwacht voordat de gemeenteraad een beslissing neemt. Daarnaast wil KMZ dus een nieuw natuuronderzoek waarin de gegevens die de milieuorganisatie heeft vergaard worden meegenomen.

Eilanden van Hain

Tussen de Marslaan en de veenstromen Zuiderham en Noorderham in Krommenie, komen de Eilanden van Hain. Een woongebied dat wordt omringd door water. In 2019 en 2020 zijn er een hele serie overleggen met omwonenden gevoerd. Dat heeft geleid tot een advies aan de gemeente en de projectontwikkelaar. Tijdens deze gesprekken bleek er zorgen te bestaan over de ontsluiting van het nieuwe woongebied, de bereikbaarheid, het bouwrijp maken van de locatie en het bouwverkeer. Dat leidde onder anderen tot een petitie ‘ontsluiting Eilanden van Hain’, die door 1200 mensen werd ondertekend en is ingediend bij de gemeente. Over consequenties voor het fourageergebied staat niet veel op de website van MaakNoord. Zaanstad.

Bron: Email KMZ (19 juli 2023)

De NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten. Er zijn ruim 200 miljoen waarnemingen in de NDFF.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *