Nieuwe bussen EBS Zaanstreek vertraagd: Boete van 2 miljoen

ZAANSTAD- EBS gaat vanaf 10 december dit jaar de huidige concessie overnemen. Momenteel rijdt Connexxion nog met oude dieselbussen, maar dat stopt per 10 december dit jaar. Er is echter een probleem, omdat ze niet in staat zijn om aan deze overgang te voldoen. Er zijn 205 elektrische bussen die nog niet op tijd geleverd kunnen zijn, en dit komt doordat de leverancier vertraging heeft opgelopen. Daarnaast is de vertraging in de bouw van de busremise in Zaandam ook een factor bij de problemen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat ze de remise op tijd klaar zullen hebben voor 10 december. Uit een brief van de Vervoerregio Amsterdam aan de directie van EBS (18 oktober 2023) blijkt dat de vervoerregio voornemens is na 10 december 2023 aan EBS een boete van € 2.000.000 euro op te leggen

Dit roept de vraag op: wat nu? Een mogelijke oplossing zou zijn om de oude Connexxion-bussen over te nemen, maar dit is niet mogelijk omdat deze al aan buitenlandse partijen zijn verkocht en bovendien aan het einde van hun levensduur zijn. EBS is momenteel in gesprek met verschillende vervoerders uit Limburg om de dienstregeling alsnog te kunnen uitvoeren. EBS overweegt ook bussen van Arriva over te nemen, hoewel deze op diesel rijden. Ze willen echter biodiesel gebruiken om milieuvriendelijker te zijn en laten zien dat ze om het milieu geven.

Er zijn ook problemen met de reisinformatie, maar daar komen we later op terug in een apart bericht. Het lijkt erop dat de dienstregeling in gevaar is, maar dit is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn zeker risico’s. De verantwoordelijke wethouder, Gerard Slegers, zal volgende week met een antwoord komen wij hebben hem om opheldering hebben gevraagd. Buschauffeurs maken zich ook grote zorgen.

Boete

De Vervoerregio Amsterdam schrijft op 18 oktober aan de EBS directie: “Op grond van de actuele planning is het … de verwachting dat … de Concessie per 10 december niet met voldoende en de juiste middelen (waaronder het in de Inschrijving van EBS aangeboden Materieel) zal worden uitgevoerd. De verwachting is op dit moment dat EBS op 10 december 2023 in ieder geval niet zal kunnen beschikken over de aangeboden Zero-Emissiebussen en de bijbehorende laadinfrastructuur. In verband met deze (verwachte) Tekortkomingen zijn wij voornemens aan EBS na 10 december 2023 een Boete van € 2.000.000 op te leggen.” Dit is nog een voornemen waar een matiging op kan worden gegeven, schrijft de VVRA verder. “Wij kunnen evenwel besluiten deze Boete te matigen. Daarbij zullen wij in ieder geval kijken naar de mate waarin EBS erin slaagt de (verwachte) Tekortkomingen alsnog te voorkomen en de mate waarin en wijze waarop EBS de negatieve gevolgen van Tekortkomingen voor Reizigers zoveel mogelijk beperkt.”

Die boetes zijn dan wel aanmerkelijk lager. Als EBS op een traject met dieselbussen gaat rijden, in plaats van Zero-Emnissiebussen, dan kan de vervoerregio besluiten een boete van € 25.000 per rit op te leggen. Daarnaast kan de de vervoerregio besluiten een boete van € 25.000 per jaar op te leggen als EBS lager scoort op de ‘CO2-Prestatieladder”, ofwel als EBS toch meer CO2 in het door haar georganiseerde busvervoer uitstoot dan is afgesproken.

Wethouder weet van de hoed en de rand

Opvallend feit: de brief aan de directie is ondertekend door Gerard Slegers, lid van het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam, wethouder in Zaanstad. Wij zijn al enige weken bezig om zowel bij EBS, als bij Zaanstad een reactie te krijgen op vragen van buschauffeurs en bezorgde reizigers. Noch EBS, noch de gemeente Zaanstad is op onze vragen ingegaan. Uit de brief aan de directie van EBS blijkt in elk geval dat de wethouder goed op de hoogte is van de problematiek. Boetevoornemens komen namelijk niet zomaar uit de lucht vallen. Op 29 juni 2023 heeft de Vervoerregio Amsterdam al de zorgen geuit over enkele belangrijke aspecten van de implementatie van de Concessie Zaanstreek-Waterland 2024. In die brief werd gemeld dat boetes zouden volgens als EBS bij de start op 10 december 2023 aan alle eisen voldoet die aan de concessie zijn verbonden.

Bron: brief van Vervoerregio Amsterdam aan directie EBS 18 oktober 2023

2 reacties

  • nou het opladen van de bussen kan natuurlijk bij de buurman op station sloterdijk of op centraal station. en een deel misschien opladen in de achtersluispolder 🙂 er zijn genoeg citea bussen in de omgeving 🙂 rijden al poos in de regio amsterdam schiphol! ach en zaankanters kunnen toch ook gewoon op de fiets naar Amsterdam 🙂 die boete zorg enkel voor duurder buskaartjes 🙁

  • beweging DENK roept de provincie NOORD-HOLLAND op de vergunning van busbedrijf EBS in te trekken en de fout die gemaakt is tijdens de aanbesteding van het openbaar vervoer te herstellen. EBS is via moederbedrijf Egged betrokken bij grove schendingen van de mensenrechten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *