Omgevingsvergunning uitbreiding Exter B.V. geweigerd

ZAANSTAD – B&W weigeren de firma Exter B.V.  een omgevingsvergunning te verstrekken voor een uitbreiding van het bedrijf. Het bedrijf voldoet na uitbreiding niet aan cruciale waarden om de geurhinder binnen de perken te houden. De gewenste aanleg van een woonwijk op 150 meter afstand van het bedrijf (bestemmingsplan Houthavenkade) is hier mede debet aan.

De aan de Gerrit Bolkade gevestigde Smaakaromafabriek Exter diende in 2020 een aanvraag in voor de omgevingsvergunning. Aanleiding was het voornemen om de productiecapaciteit  uit te breiden naar een maximum van 22.000 ton per jaar aan vloeibare aroma’s en 5.500 ton per jaar aan poeders.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZG) heeft de aanvraag aan het Zaanse geurbeleid getoetst. Als Exter B.V. wil uitbreiden moet het voldoen aan een in het geurbeleid opgenomen ambitiekwaliteit. Die moet bij een uitbreiding van een bestaande inrichting liggen op een hedonische waarde van -0,5. De hedonische waarde is een maat voor de (on)aangenaamheid van een geur. Uit onderzoek is gebleken dat de uitbreiding van Exter B.V. niet aan deze ambitiekwaliteit voldoet.

Exter was van plan om, indien dat nodig is, de capaciteit van de luchtbehandeling te vergroten met extra gaswasser- en/of koolfilterunits. Via een 18 meter hoge schoorsteen zou alle afgassen naar de buitenlucht worden afgevoerd. De uit te voeren maatregelen zouden voor het afgassen van droogovens een rendement opleveren van 90% en van de indampers van 99,8%.

Bestemmingsplan Houthavenkade

Op in 2020 heeft de firma Exter bezwaar gemaakt en beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Houthavenkade. Juist omdat woningbouw zo dichtbij een uitbreiding van het bedrijf in de weg zit. De woningen op de Houthavenkade komen dichterbij het bedrijf te liggen dan de bestaande woningen. Aan de streefkwaliteit voor het huidige vergunde productieproces voldoet het bedrijf dan nog wel, maar niet aan de ambitiekwaliteit, stelt de ODNZKG.

Het beroep van Exter tegen het bestemmingsplan Houthavenkade is recentelijk door de Raad van State ongegrond verklaard.

Verhuizen

De Orkaan tekende op  21 september 2020 op dat Exter wel wil praten over een verhuizing naar een andere locatie. Geen goedkope oplossing en er zal dan ook met Zaanstad gesproken moeten worden over de ‘financierbaarheid van een verhuizing’.  Het is niet bekend of Zaanstad hiervoor te porren is. Maar als Exter B.V. wil uitbreiden dan kan dat dus niet op de huidige locatie en ligt een verhuizing voor de hand.

Fotobron: google

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *