Omwonenden Jachthaven Dukra boos over te late uitnodiging inspraak

ZAANDAM – De omwonenden van de Jachthaven Dukra zijn geïrriteerd over de late uitnodiging die zij ontvingen voor een inspraakavond over het bestemmingsplan voor de jachthaven. Die inspraakavond is vanavond (2 juli). De uitnodiging kwam pas dinsdagmiddag binnen.

De omwonenden hebben een zienswijze ingediend op het concept bestemmingsplan. Over de behandeling daarvan zijn ze niet te spreken. “Nadat in eerste instantie, in maart van dit jaar, de uitnodiging om die [zienswijze] persoonlijk toe te lichten ons pas een week na de daarvoor beschikbare datum bereikte, heeft de reactie van de gemeente op onze zienswijze inclusief de uitnodiging om daarop in te spreken ons nooit bereikt”, tot vanmiddag dus. Het lijkt er op dat de uitnodiging is blijven liggen. De brief van de gemeente Zaanstad (via speciale bezorging ontvangen) heeft als dagtekening 18 juni 2024.

Kortom, de omwonenden hebben dus enkele uren de tijd om het antwoord op de zienswijze te bestuderen en om te overleggen over een reactie die dus al om 19.00 uur moet worden gegeven tijdens Zaanstad Beraad.

“Wij zijn niet in staat en ook niet bereid om voor vanavond 19.00 uur deze reactie te bestuderen en er middels inspreken op te reageren. Wij zijn vanavond verhinderd aanwezig te zijn bij het Zaanstad Beraad, wegens andere afspraken. Deze gang van zaken vinden we buitengewoon laakbaar en we vragen u uit te zoeken hoe dit allemaal mogelijk is.”

Wel is er met de griffie afgesproken dat de omwonenden nog tot 18 jullie de mogelijkheid krijgen om alsnog schriftelijke in te spreken.