Oostzaan fusie met Zaanstad? Initiatief ligt bij Oostzaan

ZAANSTAD – B&W van Zaanstad hebben in een zienswijze over de mogelijkheid van een fusie met Oostzaan aangegeven dat er ‘aanknopingspunten zijn die Zaanstad voor u (Oostzaan, red.) een interessante optie maken.’ Dat blijkt uit het rapport van TwijnstraGudde ‘Bestuurlijke Toekomst Oostzaan’. waarin vier scenario’s zijn getoetst aan de hand van een aantal normen. ‘Zaanstad scoort op geen van de normen een onvoldoende.’ Wel veelal voldoende of gedeeltelijk voldoende. ‘Echter, welke conclusies u verbindt aan de weging van iedere norm is natuurlijk aan de gemeenteraad van Oostzaan.’ B&W van Zaanstad staan open voor een gesprek. Het initiatief ligt bij Oostzaan.

Het college van B&W stelt het logisch te vinden dat een van de scenario’s voor de toekomst van Oostzaan een bestuurlijke fusie met Zaanstad is. We delen een Zaanse identiteit en geschiedenis. De Zaanstreek is bovendien een natuurlijke regio. Een deel van de bewegingen voor wonen, werken, leren en leven spelen zich erin af, schrijft het college in de zienswijze. Als voorbeeld worden genoemd, medische, culturele en onderwijsvoorzieningen, winkelcentra of NS-stations.

Daar blijft het niet bij. Oostzaan en Zaanstad zijn actieve deelnemers aan de regio Zaanstreek-Waterland, waarin op basis van gelijkwaardigheid geprobeerd wordt impact voor de inwoners te maken. Dat blijkt uit de wijze waarop er gezamenlijk wordt opgetrokken bijvoorbeeld in de MetropoolRegioAmsterdam. “Zaanstad heeft baat bij een krachtige regio.”

Wat gaat het worden?

De gemeenteraad van Oostzaan moet een keuze maken uit de voorliggende scenario’s. Een keuze kan zijn dat Oostzaan kiest voor Zaanstad. Maar er zijn ook andere scenario’s.

Doorgaan met OVER-gemeenten, de ambtelijke samenwerking van Oostzaan en Wormerland. De gemeente Oostzaan blijft in dit scenario zelfstandig. Of dit zinvol is, is nog maar de vraag. De afgelopen jaren ging het in relatie tot OVER-gemeenten steeds om een uitbreiding met een derde partner. De gemeente Landsmeer heeft die route bemoeilijkt door af te haken in de onderhandelingen. De laatste jaren heeft de gemeente Landsmeer ook gekeken naar een samenwerking of fusie met Amsterdam. En ook Oostzaan zou kunnen fuseren met Amsterdam (scenario 3), of met Landsmeer (scenario 4). Bij een fusie met Landsmeer zou de identiteit behouden blijven. Fuseren met Amsterdam betekent dat Oostzaan zijn identiteit verliest. Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat voor een fusie met Amsterdam wordt gekozen.

Een buitengewoon complexe opdracht voor Oostzaan en niet in de laatste plaats Wormerland dat ook voor vergelijkbare keuzes wordt geplaatst.

Raadswerkgroep Oostzaan

Half 2021 besloot de gemeenteraad van Oostzaan om na te gaan denken over de bestuurlijke toekomst van het dorp. Dat begon allemaal met een verkenning bestaande uit gesprekken met inwoners, organisaties om te peilen wat die belangrijk vonden. In die periode zijn ook met de betrokken gemeenten gesprekken gevoerd. De nieuwe coalitie heeft besloten verder te gaan met de verkenningen en dat leidde tot een onderzoek door TwijnstraGudde en de totstandkoming van het rapport Bestuurlijke Toekomst. Een Raadswerkgroep begeleidde het onderzoek. Nu het rapport er ligt is het aan de gemeenteraad van Oostzaan om een keuze te gaan maken.

Rapport van TwijnstraGudde lees je hier: Onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente OostzaanOnderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente Oostzaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *