PvdA Wormerland wil aanpassing spitssluiting tijdelijke Zaanbrug (video)

WORMERLAND – De PvdA Wormerland heeft het college van B&W gevraagd of vanwege de vakantieperiode de spitssluiting van de tijdelijke Zaanbrug kan worden heroverwogen. Dit vanwege de congestie die de spitssluiting nu veroorzaakt voor de pleziervaart.

PvdA Wormerland constateerde dat de tijdelijke brug tot nu toe goed functioneert, de twee uur durende storing op de eerste dag daargelaten, en dat er nauwelijks vertragingen optreden. Alleen de sluiting voor scheepsverkeer in de ochtendspits (07.30 tot 08.30 uur) en in de avondspits (16.00 – 18.00 uur) leidt tijdens zomerdagen tot veel wachtende pleziervaart. Meteen na de spits is er sprake van veel verkeer: “Na afloop van de avondspits passeerden vervolgens van beide zijden armada’s van pleziervaartuigen en beroepsvaartuigen de tijdelijke brug wat veel extra tijd kostte, en extra lange wachttijd voor het wegverkeer veroorzaakte.” Bovendien was het niet zonder gevaar, omdat sloepen voordrongen en beroepsvaart niet altijd kan zien wat er voor het schip gebeurt. Desondanks verliep de verkeersafwikkeling, volgens de fractie van de PvdA vlekkeloos.

Spitstijden tijdelijk opheffen

De fractie heeft voldoende aanleiding om toch om een aanpassing van de spitstijden in de zomermaanden te vragen. Zo hebben de schippers in de beroepsvaart ernstige bezwaren tegen de spitssluiting (economische schade door lange wachttijden). De PvdA wijst erop dat Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat van de tijden kan worden afgeweken. Verder wijst de fractie erop dat het stilleggen van het scheepvaartverkeer leidt tot extra uitstoot van stikstof en fijnstof omdat schippers de motoren moeten laten draaien.

Daarom wil de PvdA een heroverweging van de ochtend- en avondspitssluiting voor gedurende de vakantieperiode. Daar blijft het wat de coalitiepartij betreft niet bij. Als de ervaring met het stoppen van de spitssluiting positief uitvalt en de situatie blijft aanvaardbaar dan mag de spitssluiting van de PvdA opgeheven worden.

Video

RadioTV Zaanstreek-verslaggever Dustin Benjamins sprak met burgerraadslid Bert Ross van de PvdA Wormerland over de spitssluitingen. Dat verslag kun je hieronder bekijken.

Een reactie

  • schipper zonder boot

    Spitssluiting gewoon opheffen. Er is in het verleden een proef gedaan, in Zuid Holland. En die kwam toen met dezelfde conclusie. net na de spitssluiting is de kans groot, door het aanbod scheepvaart. De brug langer gesloten is voor de weggebruikers. En de scheepvaart aanbod is door de spitssluiting dicht op elkaar gekomen, de vaart richting Zaandam, komen dan ook met zijn allen bij de spoorbrug. Die maar een opening tijd heeft van 8 minuten ( en dat is echt niet veel) per draai.. MAAR met veel scheepvaart aanbod, is de afspraak met NS, die tijd mag eventueel opgerekt worden, de trein moet dan wachten. Ik denk dan>> wie gaat de autoos tellen die omrijden over een andere brug, betreft uitstoot?? Als het op papier maar klopt en verder gewoon SLIM en verstandig zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *