Raad mag oordelen over bestemmingsplan Peperstraat

ZAANSTAD – B&W hebben het bestemmingsplan voor de Peperstraat vastgesteld. Het is nu aan de gemeenteraad om het te behandelen. Er komen maximaal 571 woningen, 4100 m2 commerciële ruimten en 334 parkeerplaatsen. Het belooft een groene(re) omgeving te worden dan nu. In het midden van de straat komt bijvoorbeeld een groot plantsoen. De Beatrixflat moet plaatsmaken voor een gebouw met 140 appartementen.

Er is bijna 4 jaar gewerkt aan de plannen voor de Peperstraat. Van 28 december 2023 tot 7 februari 2024 lag het ter inzage en konden belanghebbenden een zienswijze in dienen. Er waren vooral vragen over parkeren, verkeersdruk, de bomen in de straat en de geplande hoogbouw.

Van de 571 woningen bestaat 30% uit sociale huur, 20% uit middelhuur of koop. De rest is vrije huursector of verkoop. Er komen ook zo’n 36 zorgwoningen in één van de woonblokken (onderdeel van de totaal aantal sociale huurwoningen). Op het huidige parkeerterrein aan de zuidzijde van de Bloemgracht komen 19 eengezinswoningen en 10 appartementen. Hiermee wil de gemeente in de schaduwwerking voor de bestaande woningen aan de Bloemgracht beperken. Aan de andere kant van de Peperstraat moeten sociale – en middeldure huurwoningen verrijzen. De Beatrixflat maakt plaats voor een gebouw met 140 appartementen.

Commerciële ruimten

Voor commerciële doeleinden is 4.100 m2 ruimte gereserveerd. Maximaal 1.000 m2 mag voor horeca worden benut. Bij de Beatrixbrug is een menging van wonen, werken/winkelen en horeca voorzien.

Groen

De Peperstraat bestaat straks uit een eenbaansweg in beide richtingen, dit om de dominantie van het autoverkeer te beperken. Tussen de wegen komt een plantsoen. Langs de woningen worden bomen geplant. Dat moet een prettiger klimaat opleveren in de zomer. Meer schaduw zorgt voor verkoeling. In het plantsoen worden verschillende soorten planten, heesters, kleine en grotere bomen geplaatst. Door deze gelaagdheid wordt de biodiversiteit gestimuleerd.

Het plantsoen komt trouwens bovenop de ondergrondse parkeergarage. Daar kunnen bezoekers van het centrum parkeren.

Voortgang

Het bestemmingsplan Peperstraat ligt nu bij de gemeenteraad voor behandeling. Waarschijnlijk zal nog voor het zomerreces een besluit genomen worden. Daarna ligt het plan 6 weken ter inzage en zijn er voor belanghebbenden beroepsmogelijkheden.

Bronnen: Collegeberichten B&W Zaanstad; Informatiebrochure Vernieuwing Peperstraat

2 reacties

  • Astrid Dijkstra

    Voor wanneer staat dit gepland,zijn er van de koop huizen al een bedrag bekend

    • Het college heeft een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad gestuurd. Er is nog geen agenda voor de behandeling bekend. De verwachting is dat het nog wel even zal duren voor de eerste paal voor te bouwen woningen de grond in gaat.