Ruim drie ton aan verkeerd opgelegde parkeerboetes terugbetaald

ZAANSTAD – De Hoge Raad heeft op 11 maart 2022 uitspraak gedaan over het onrechtmatig opleggen van naheffingsaanslagen na de maximale parkeerduur. De gemeente heeft naar aanleiding van de uitspraak nu € 307.206 terugbetaald aan 4.555 betrokkenen.

Direct na de uitspraak van de Hoge Raad informeerde het college de gemeenteraad dat het had besloten om vanaf 11 maart dat jaar de opgelegde naheffingsaanslagen, terug te betalen. Er moest alleen onderzocht worden om hoeveel naheffingsaanslagen het gaat.

Er zijn in de bewuste periode 40.591 handhavingsacties geweest. Het aantal dat niet onder de uitspraak van de Hoge Raad valt is 28.299. Het aantal dat betaald is en mogelijk onder de uitspraak valt is 12.292. De gemeente heeft de laatste groep verder onderzocht. Uit dat onderzoek volgt een taantal van 4.555 parkeeracties waarbij de tijd tussen het starten van het parkeren en de handhavingsactie langer dan 2 uur bedroeg. De groep zou dus in aanmerking komen voor het terug betalen van de aanslag.

Voor het jaar 2022 gaat het om 2.983 naheffingsaanslagen en een bedrag van € 193.000 dat de gemeente gaat terug betalen. Voor 2023 betreft het 1.572 naheffingsaanslagen en een totaal bedrag van € 114.206.

Uit de raadsinformatiebrief van wethouder Slegers blijkt dat de gemeente de 4.555 betrokken heeft geïnformeerd. Het aanslagbedrag is inmiddels teruggestort. Zaanstad hoeft aanslagen van vóór de uitspraak van de Hoge Raad niet terug te betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *