Schiphol krijgt geen tweede Kaagbaan

DEN H AAG – Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft een reservering op een stuk grond in de Haarlemmermeer opgeheven dat was bestemd voor de parallelle Kaagbaan. De nieuwe start- en landingsbaan komt er dan ook niet. Vandaag is het besluit door Harbers bekend gemaakt. Zijn besluit past in de koerswijziging waartoe de minister vorig jaar juni besloot. Hij maakte toen bekend de kwaliteit van leefomgeving rond Schiphol te willen verbeteren en besloot toen ook tot vermindering van het aantal vluchten.

Onderzoek zou aantonen dat de aanleg van een start- en landingsbaan parallel aan de Kaagbaan maar beperkte voordelen kan opleveren. De kosten zouden hoog zijn en een parallelle Kaagbaan zou tot een grote verschuiving van de hinder leiden.

Tegelijkertijd werd door de reservering, die al vanaf 2009 geldt, de ontwikkeling van Rijsenhout geremd, met alle effecten van dien voor de leefbaarheid van dit dorp onder de rook van Schiphol.

Het besluit tot opheffing van de reservering kwam na gesprekken tussen het Rijk en de provincie, de gemeente Haarlemmermeer, de luchthaven Schiphol, KLM, de Bestuurlijke Regie Schiphol (samenwerkingsverband van 59 gemeenten en 4 provincies) en de Omgevingsraad Schiphol. Zij staan grotendeels achter het besluit.

‘Gezonde en veilige leefomgeving staat voorop’

Jeroen Olthof, provinciebestuurder en voorzitter van de BRS, is in zijn nopjes met het besluit. “Een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners staat voorop. De BRS pleit al jaren voor een betere balans tussen economie, bereikbaarheid én de kwaliteit van de leefomgeving,” zegt Olthof. Het besluit noemt hij een stap in de goede richting.

De Schipholregio is een NOVEX-gebied. In dit verband gaan Rijk, provincies en gemeenten in de Schipholregio invulling geven aan maatregelen die de kwaliteit van de leefomgeving moeten verbeteren. Daarbij is bijvoorbeeld vermindering van uitstoot en geluid een onderwerp van belang.

De aanpak binnen een NOVEX-gebied is ook gericht op natuurherstel, woningbouw, infrastructuur en de verbetering van het elektriciteitsnet. Vorig jaar is in een bestuursovereenkomst de gezamenlijke aanpak vastgelegd.

–/–

In het programma NOVEX werken alle overheden samen aan een plan voor de inrichting van Nederland. Daarvoor moet eerst duidelijk zijn wat de ruimtevragers zijn, wat er ruimtelijk moet worden ingepast. Zowel nationaal als regionaal. De nationale doelen en belangen zijn samengebracht in een startpakket. Dit startpakket vormt de basis voor het leggen van de ruimtelijke puzzel per provincie. De twaalf provincies gaan nu aan de slag om – met de waterschappen en gemeenten – de nationale opgaven en doelen ruimtelijk te vertalen, te combineren en in te passen in de provinciale plannen. Want pas regionaal wordt duidelijk waar de kansen liggen en waar het knelt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *