Scouting Elfregi Zaanstreek:  ‘Vertrouwen in gemeentebestuur ernstig geschaad’

ZAANDAM – Het college van B&W hebben een subsidieaanvraag van Scouting Elfregi Zaanstreek afgewezen. Dat stuit bij de SEZ op onbegrip. De afwijzing is nauwelijks gemotiveerd en is bovendien een onaangekondigde trendbreuk. Jarenlang ontving de organisatie subsidie, plotsklaps is dat over. Het bestuur van SEZ vindt bovendien dat het besluit in strijd is met het coalitieakkoord. SEZ vraagt in een brief aan de gemeenteraad om een heroverweging van het besluit.

Volgens B&W hebben de activiteiten van Scouting Elfregi Zaanstreek geen collectief karakter en de scoutinggroep zou niet voor iedereen toegankelijk zijn. Deze afwijzingsgrond leidt tot grote vraagtekens bij het bestuur van SEZ. Het draait juist om samenwerking, waarbij grote groepen leden regelmatig worden opgedeeld in kleinere teams.  Om opdrachten en activiteiten te kunnen organiseren is samenwerking cruciaal. Die samenwerking tussen vrijwilligers en leden leidt tot tal van programma’s, activiteiten, kampen en zo voorts. Hoezo is er dan geen sprake van een collectieve aanpak?

In de brief wijst het SEZ-bestuur ook naar de betrokkenheid van de vereniging bij Dodenherdenking, als scouts in onderscheidend uniform de ‘wacht’ houden bij het monument. Een samenwerking van SEZ met de gemeente die al jaren bestaat.

‘Niet voor iedereen’

SEZ tackelt de motivatie van B&W dat de club niet voor iedereen toegankelijk is. “Iedereen is welkom bij Scouting Elfregi Zaanstreek”, schrijft SEZ. “Door participatie van allochtone en autochtone scouts, met en zonder beperking treedt er een voordurende integratie op tussen verschillende culturen, taal, normen en waarden.” Fijntjes wijst het SEZ-bestuur erop dat regelmatig kinderen met een GGZ achtergrond worden doorgewezen naar scouting.

Toegankelijkheid heeft ook alles te maken met de kosten van een lidmaatschap. Een lidmaatschap kost 35 euro per kwartaal voor jeugdleden tot 11 jaar en 40 euro voor leden vanaf 12 jaar oud. Zomerkampen kosten zo’n 120 euro voor een week. Als dat onhaalbare bedragen zijn dan ‘is hier altijd een mouw aan te passen en wordt er geld vanuit de groep bijgelegd’.

Ook qua ligging met twee locaties in de Zaanstreek, één aan de Westzijde en één aan de Kalverringdijk, kan niet gesteld worden dat Scouting Elfregi Zaanstreek ontoegankelijk is.

Versobering

SEZ kreeg de afgelopen jaren altijd subsidie voor de activiteiten. Door de afwijzing staat het SEZ-bestuur nu voor een versoberingsopgave. “U kunt hierbij denken aan verlagen van de onderhoudskwaliteit en veiligheidsniveau van de clubhuizen of het afstoten van spelmateriaal.” Een contributieverhoging  vindt onlogisch, omdat je juist dan de toegankelijkheid van scouting verkleind.

In strijd met coalitieakkoord

Volgens SEZ is de afwijzing in strijd met het coalitieakkoord 2022 – 2026. Daarin staat:
“Als raad, college en ambtenaren hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de komende vier jaar het vertrouwen van de Zaankanters in de lokale politiek te vergroten. Alles begint met de manier waarop wij erin slagen naar onze inwoners en ondernemers te luisteren, hen te vertrouwen én samen te werken in bondgenootschap. Herwinnen van vertrouwen in de overheid vraagt bovendien om goede dienstverlening en zichtbare effectieve maatregelen van die overheid. Ook moet het gemeentelijk beleid recht doen aan de logica van wijken en inwoners. Wijken en hun inwoners hebben hun eigen karakter.”

De afwijzing kwam voor het SEZ-bestuur als een donderslag bij heldere hemel. Er is geen overleg geweest met SEZ over de wijziging van het subsidiebeleid. De gevolgen van een subsidieafwijzing is ook niet onderzocht stelt SEZ. Hoe dat aansluit op een passage in het coalitieakkoord waarin aandacht wordt gevraagd voor ‘een toegankelijk en passende aanbod van voorzieningen op het gebied van zorg en ondersteuning, onderwijs, sport, cultuur en mobiliteit’ is voor SEZ dan ook een groot vraagteken. Het vertrouwen in de gemeente bij het stichtingsbestuur is ernstig geschaad.

Heroverwegen

In de brief vraagt SEZ de gemeenteraad het college van B&W te verzoeken om de uitgangspunten van de subsidieregelingen te heroverwegen, waarbij de gemeente kan bijdrage aan het scouting en de ontwikkeling van jeugd en jongvolwassenen, zoals de afgelopen jaren te doen gebruikelijk was.

Fotobron: De foto bij dit artikel hebben we geleend van de facebookpagina van SEZ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *