Slegers onder vuur in interpellatie over gebrekkige informatievoorziening (live)

LIVE BLOG: ZAANSTAD – Wethouder Gerard Slegers wordt verweten stelselmatig de gemeenteraad te laat of onvolledig te hebben geïnformeerd. Raadsleden hebben het er zo langzamerhand mee gehad. In de gemeenteraad vindt vanavond een interpellatie plaats waarin naar verwachting Slegers het vuur aan de schenen wordt gelegd. Een zwaar middel. Als de antwoorden van de wethouder de oppositie niet bevallen, is een motie van wantrouwen een mogelijk volgende stap. Het niet informeren van het hoogste orgaan van de gemeente wordt in het algemeen een politieke doodzonde genoemd.

De raad is onder andere bijzonder ontstemd over het onder de pet houden van een brief van Rijkswaterstaat over de geluidsschermen op de Coenbrug in Koog aan de Zaan. De wethouder heeft de brief al op 2 oktober ontvangen. Rijkswaterstaat gaat namelijk niet over tot het vervangen van de geluidsschermen. Dit terwijl Zaanstad er ook geld tegen aan zou leggen. Zeer verbaasd is de oppositie dat de wethouder de informatie wel met de actiegroep heeft gedeeld, maar niet met de raad. De oppositie spreekt het hele college er op aan. “Het vertrouwen is geschaad”, zegt Melchior Mattens van de Partij voor de Dieren.

In dit dossier valt op dat we eigenlijk weinig weten over wat zich afspeelt tussen het ministerie en het college, zegt Anna de Groot van de SP. De wethouder beloofde een raadsinformatiebrief over een brief van minister Harbers. Na een week ligt die brief er nog niet. Jos Kerkhoven noemt het nogal verbazingwekkend dat die raadsinformatiebrief er nog niet ligt. Ook Van Haasen van de PVV is verbaasd over het eerst informeren van de werkgroep en de raad niet. Hoe ziet de wethouder de relatie met de raad?

Gerard Slegers biedt zijn excuses aan over de volgorde van de informatiestroom. “Het is een belangrijk dossier!” Het gevoel dat hij de raad niet goed heeft geïnformeerd te trekt Slegers zich aan. “Uiteraard wil ik u informeren over de brief van de minister. Dat staat ook in de planning.” De insteek van Slegers was en is om de raad volledig te informeren.

Slegers wil zich niet neerleggen bij het afblazen van de verbetering van de geluidsschermen. Hij blijft zich er samen met de werkgroep A8 tegen verzetten. Een raadsinformatiebrief wordt in de loop van volgende week verstuurd.

Wethouder Slegers stelt te hebben geleerd van de opmerkingen die in het verleden werden gemaakt door raadsleden over de informatievoorziening. Hij wil hierin verbeteringen doorvoeren de komende tijd.

Dikke middelvinger

“Volgens mij is de verstandhouding met de raad op vele dossiers goed”, zegt Slegers in antwoord op Peter van Haasen. Eigenlijk een vraag naar waar het primaat ligt in de informatiefvoorziening. Eerst de werkgroep, of eerst de gemeenteraad. Van Haasen (PVV) stelt terecht dat de gemeenteraad opdracht heeft gegeven aan het college om de geluidsschermen te verbeteren op de Coenbrug. “Ik hoor steeds de werkgroep A8”. De raad bungelt er een beetje achteraan. “De minister wil niks”, zegt Slegers, “maar in zijn brief staat ook regel het met Rijkswaterstaat”. Verwarrend. Want wat denkt Rijkswaterstaat nu. Van Haasen: “Die brief is gewoon een dikke middelvinger naar Zaanstad. Als u zo’n brief krijgt u ons niet gisteren maar eergisteren ons informeert.”

Met excuses schieten we niet veel op…

De wethouder weet heel weinig van de samenhang der dingen, stelt Anna de Groot. Mattens is verbaasd dat de wethouder zich niet herkent in het patroon van gebrekkige informatievoorziening. De lijst is flink. Het gaat om het handelen van de wethouder, stelt Kingma van D66. Zij vraagt zich af wanneer we resultaten van het leerproces van de wethouder gaan zien. “Met de excuses schieten we niet veel op”, zegt Kerkhoven. “Ik stel een vraag over een raadsinformatiebrief. U zegt hij komt direct. Vervolgens zegt u net: de raadsinformatiebrief komt volgende week donderdag. Neemt de wethouder de raad wel serieus?”

Informeren is één, aan de brief ook context geven is twee, stelt wethouder Slegers. “We hadden de volgorde anders moeten doen. Eerst de brief naar de raad. Later de context.” De vertraging zit hem volgens de wethouder in dat er nog veel overleg met de betrokkenen moet plaatsvinden. Hij lijkt verrast over het feit dat de werkgroep A8 naar de pers ging met de brief van de minister (geluidsschermen gaan niet door). De brief was openbaar. De communicatie over het dossier A8/Coenbrug gaat via de gemeente, stelt Slegers. Alleen in dit specifieke geval was de werkgroep, zeer waarschijnlijk boos vanwege de inhoud van de brief van minister Harbers en zocht de pers op.

Geen consequenties

“Ik neem deze raad heel serieus”, zegt Slegers nogmaals. Hij belooft beterschap als het gaat om informatievoorziening met betrekking tot gevoelige dossiers. Mattens zegt daarop dat dit voor alle dossiers moet gelden.

Volgens de VVD-fractievoorzitter F. Lopes, zijn er wel belangrijkere onderwerpen om een interpelatie over te houden. Toezeggingen zijn kennelijk niet zo belangrijk voor de VVD, stelt Kerkhoven. Vindt u dat de wethouder ons goed heeft geïnformeerd, vraagt Mattens aan Lopes. Dat vindt Lopes niet.

De PvdA-fractie ziet het patroon van gebrekkige informatievoorzieninge dat de oppositie schets ook. “Daarom is het goed dat we dit gesprek vanavond voeren”, zegt Köseoglu. De GroenLinks-fractie heeft uiteraard ook een mening, stelt Stroo. Ze begrijpt niet dat de wethouder er 6 weken voor nodig heeft om de context rond de brief van minister Harbers te geven. Dat is natuurlijk veel te lang. “Ik hoop echt dat het beter gaat”, stelt Stroo.

“Coalitiepartijen zijn nu bijeen voor overleg

De coalitiepartijen zijn nu bijeen om te overleggen over wat er nu moet gebeuren. Er wordt gesproken over een motie van wantrouwen of een motie van afkeuring. Of een motie het redt is afhankelijk van de vraag of coalitiepartijen zich er achter scharen. Dat lijkt weinig kansrijk. De Partij voor de Ouderen en Veiligheid en de VVD zullen zeker geen steun geven.

einde live blog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *