SP: ‘Provincie moet gewenste diervriendelijke omgang met dieren in buitengebied respecteren’

ZAANSTAD – De Socialistische Partij wil dat Zaanstad ervoor gaat zorgen dat de wensen van de gemeenteraad van Zaanstad op het gebied van diervriendelijke omgang met dieren in het buitenstedelijke gebied door de provincie worden gerespecteerd. Dat blijkt uit vragen die de fractie van de SP heeft gesteld aan het college van B&W.

Anna de Groot (SP)

Raadslid Anna de Groot constateert dat er een flink verschil bestaat tussen het beleid dat de gemeenteraad wil op dit gebied en het beleid dat door de provincie wordt uitgevoerd. Ze wijst bijvoorbeeld op de motie die SP en GroenLinks indienden op 19 september 2019 om een diervriendelijke ganzenbeheer tot stand te brengen  in het buitenstedelijk gebied van Zaanstad. “De provincie Noord-Holland houdt gewoon vast aan haar eigen beleid, dat veelal uitgaat van het doden van dieren om landbouwschade en vooral het uitbetalen ervan te voorkomen”, schrijft De Groot. Daarnaast is het beleid van de provincie gericht op het behouden van beschermde dier- en plantensoorten met name in Natura 2000-gebieden. De samenhang tussen deze twee provinciale beleidsuitgangspunten leidt bij de SP-fractie tot het gevoel dat aangenomen moties in de gemeenteraad van Zaanstad er niet toe leiden dat buiten het bestaand stedelijk gebied met dieren wordt omgegaan volgens de wensen van Zaanstad.

Wat het ganzenbeleid betreft wil de SP-fractie nu van wethouder Groothuismink een uitgebreide toelichting op hoe natuur- en landbouworganisaties en de provincie hebben gereageerd op het verzoek te komen tot een diervriendelijk ganzenbeleid in het buitenstedelijk gebied van onze gemeente.

Inzet op diervriendelijk en niet-dodelijke methoden

Het gaat de SP niet uitsluitend om het ganzenbeleid. Zo verwijst Anna de Groot naar een op 14 juli 2022 aangenomen motie van de Partij voor de Dieren en ROSA. Die motie spreekt uit dat er bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Polder Westzaan wordt ingezet op diervriendelijke, niet-dodelijke methoden om weidevogels te beschermen tegen vossen en andere voor hen gevaarlijke dieren. Vossen mogen volgens het Faunabeheer van Noord-Holland het hele jaar door overdag worden gevangen en gedood. Tijdens het broedseizoen mag de vos ook ’s nachts worden gedood.  De SP wil nu van de wethouder horen hoe de motie van PvdD en ROSA wordt uitgevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *