Sterke toename crisiszaken bij Veilig Thuis

STREEK – Het aantal crisiszaken dat bij Veilig Thuis binnen komt is afgelopen jaar fors toegenomen. Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2023. Er is niet één oorzaak aan te wijzen voor de toename. Toename zien we ook bij het aantal meldingen en adviesvragen.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en ouderenmishandeling in Zaanstreek-Waterland. Ze behandelt adviesaanvragen en meldingen van huiselijk geweld uit de 7 aangesloten gemeenten. De cijfers laten zien dat jongeren het zwaar hebben. Een kwart (…) van de jongeren tussen 16 en 18 jaar heeft met huiselijk geweld te maken. Zo’n 3% van de, vaak alleenstaande, 65-plussers wordt eveneens slachtoffer van huiselijk geweld.

Bastiaan Kloes, teammanager Veilig Thuis, is ondanks de toename trots op wat de instelling heeft bereikt: “We hebben de afgelopen twee jaar de wachtlijsten weten weg te werken.” Dat werd mogelijk door extra financiële ondersteuning uit de gemeenten, waardoor de bedrijfsvoering beter georganiseerd kon worden. “Er zijn ook zorgen, de stijging van het aantal acute zaken over de afgelopen twee jaar met 55% is echt fors. Het gaat daarbij niet alleen om meer zaken, maar ook complexere zaken,” zegt Kloes.

Hardnekkig probleem

Huiselijk geweld en kindermishandeling is een hardnekkig probleem dat in alle lagen van de bevolking voor komt. Soms springt het over van generatie op generatie. Die cyclus moet doorbroken worden. Bijvoorbeeld door een grotere inspanning om bij elke situatie een stabiele veiligheid te creëren. Ook voor de langere termijn.

De regio probeert een slagvaardiger aanpak te realiseren. Een voorbeeld hiervan is het Veiligheidsteam, in Purmerend bestaat bijvoorbeeld de tandem samenwerking Preventieve Jeugdbescherming. In de nieuwe werkwijze ligt de focus op een gezinsgerichte aanpak. Gezinnen hoeven dan niet langs allerlei loketten of steeds opnieuw hun verhaal te doen aan nieuwe hulpverleners. Veilig Thuis biedt hulp aan slachtoffers en plegers van huiselijk geweld.

Hoog op de agenda

Zaanstad heeft een duidelijke missie om de problematiek aan te pakken. “Het onderwerp staat hoog op de bestuurlijke agenda’s in onze regio”, zeggen de wethouders Natasja Groothuismink (ROSA) en Stephanie Onclin (VVD). Onclin: “Er wordt flink geïnvesteerd in de samenwerking en hopelijk zien we dat straks snel terug in de cijfers.” Groothuismink: “Het is voor ons van groot belang dat iedereen zich veilig voelt in de thuissituatie. De cijfers geven aan dat we als omgeving nog alerter moeten zijn op huiselijk geweld en dat zijn we allemaal: buren, leraren, sportverenigingen, scholen en professionals.” Groothuismink verwacht dat door een tijdige signalering en goede samenwerking crisissituaties voorkomen kunnen worden.

Bereikbaarheid Veilig Thuis

Veilig Thuis is ondergebracht bij de GGD Zaanstreek Waterland en is bereikbaar 7 dagen per week, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. De organisatie is bereikbaar via telefoonnummer: 0800 – 2000.

Bronnen: Persbericht Gemeente Zaanstad, Veilig Thuis Jaarcijfers 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *