Te weinig sturing Zaanstad, energiebesparing bedrijven blijft achter

ZAANSTAD – De Rekenkamer heeft een rapport gepubliceerd over de Energiebesparings- en informatieplicht bedrijven Zaanstad. Het rapport is geschreven naar aanleiding van het beleid van de gemeente om tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal te willen zijn. De Rekenkamer concludeert dat de uitvoering van de energiebesparingsplicht achterblijft. De gemeente stuurt onvoldoende op de opdracht en informatie over bereikte prestaties en resultaten schieten te kort. 

Om het doel te bereiken moeten  bedrijven vallend onder de Wet milieubeheer zich houden aan de energiebesparingsplicht. Die plicht geldt voor bedrijven met een jaarlijks verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas. Deze bedrijven moeten energiebesparende maatregelen treffen zodat het energieverbruik en de CO2-uitstoot verminderen. Deze maatregelen kunnen binnen vijf jaar worden terugverdiend. De gemeente houdt toezicht op de energiebesparingsplicht en is ook verantwoordelijk voor de handhaving. De uitvoering is neergelegd bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

Onvoldoende sturing

De OD NZKG heeft Zaanstad geïnformeerd dat bij veel bedrijven nog geen energiebesparingsmaatregelen zijn uitgevoerd. De organisatie heeft ook nog niet met alle bedrijven hierover afspraken gemaakt. Bedrijven waar wel afspraken mee zijn gemaakt blijven achter met het treffen van de verplichte maatregelen. Verontrustend is dat de OD NZKG geen goed beeld heeft van het totaal aantal bedrijven dat valt onder de energiebesparingsplicht. Zaanstad stuurt beperkt bij op de uitvoering, stelt de Rekenkamer.

Informatie over energiebesparingsplicht schiet te kort

De OD NZKG geeft bovendien beperkt informatie aan de gemeente over de energiebesparingsplicht.  Onduidelijk is hoe het budget wordt ingezet. Evenmin is duidelijk welke activiteiten, energiebesparing en CO2-reductie zijn gerealiseerd. De Rekenkamer noemt het  ‘opmerkelijk’ dat de gemeente niet aan de OD NZKG heeft gevraagd om deze informatie te ontwikkelen en aan te leveren. Daardoor kan de gemeente de voortgang niet goed volgen en kan het college de gemeenteraad niet goed informeren.

Aanbevelingen Rekenkamer

De Rekenkamer heeft om de uitvoering van handhaving en toezicht van de energiebesparingsplicht een drietal aanbevelingen gedaan. Zo wordt geadviseerd de afspraken met de OD NZKG aan te passen, de sturing op de opdracht aan OD NZKG te versterken en in te zetten op een betere informatievoorziening voor de gemeenteraad. Het college van Burgemeester en Wethouders deelt de conclusies van de Rekenkamer en heeft aangegeven de aanbevelingen over te nemen.

B&W hebben inmiddels een voorstel naar de gemeenteraad verstuurt, waarin ook de noodzaak van een plan van aanpak is opgenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *