Uitvoeringsplan Zaandam-Oost: een kansrijke toekomst voorgelegd aan gemeenteraad

ZAANSTAD – De gemeente wil de komende jaren stevig investeren in Zaandam-Oost. Kinderen in deze wijken moeten dezelfde kansen krijgen als in andere Zaanse wijken. Gestart wordt in Poelenburg en Peldersveld en als het mogelijk is komen daar Hoornseveld, Kogerveldwijk, Rosmolenwijk en Zaandam-Zuid bij. Wat de partners van Pact Zaandam-Oost de komende vier jaar gaan doen is in het plan omschreven. Het plan wordt begin juli voorgelegd aan de gemeenteraad.

In Zaandam-Oost wonen 47.000 inwoners. Het is voor het eerst dat voor alle wijken in dit deel van Zaanstad een uitvoeringsplan is gemaakt. Rijksfinanciering moeten de projecten mogelijk maken. Daarbij gaat het om projecten op het gebied van de verlengde leertijd op basisscholen, het verbeteren van de leefbaarheid, de woonomgeving en de openbare ruimte, een gratis opleiding in de wijk en het onlangs gestarte inlooppunt Spaansgroen. Verder zal een speciaal interventieteam zich bezighouden met het verstoren van criminele netwerken en hun verdienmodellen.

Betrokken organisaties

Betrokken bij Pact Zaandam-Oost zijn de schoolbesturen van het primair onderwijs, de kinderopvangpartners, de Zaanse woningbouwcorporaties en de politie. Er doen maar liefst 40 organisaties mee.

“Onderwijsachterstanden voorkomen lukt het best bij jonge kinderen. Leerlingen krijgen op de meeste basisscholen vanaf het nieuwe schooljaar extra onderwijs (2,5 tot 5 uur per week)”, zegt Brigit Schumacher namens de schoolbesturen. De extra lestijd kan besteed worden aan lezen, taal en rekenen, maar ook aan tijd voor brede ontwikkeling van leerlingen (muziek, sociale vaardigheden en andere activiteiten).

Harry Platte, namens de Zaanse woningbouwcorporaties constateert dat de wijken in Zaandam-Oost kwetsbaar zijn en de veerkracht is weg. “Bewoners verdienen een betere woonomgeving, want een kansrijke toekomst begint thuis in een fijne, veilige en energiezuinige woning.” De wijken moeten een mix van nieuwe koop en huurwoningen krijgen. “We willen dat bewoners trots zijn op hun wijk”, zegt Platte.

“De ondermijningsaanpak is het sluitstuk van het Pact. Om alle maatschappelijke investeringen zo optimaal mogelijk te laten renderen, moet geharde criminaliteit en misbruik stevig en zichtbaar worden aangepakt”, zegt Sherwin Tjin-Asjoe, teamchef politie Zaanstad. Hij is dat de partners het gebiedsgericht en in nauwe samenwerking gaan doen.

Problemen op het gebied van armoede gaan over van generatie op generatie

Wethouder Natasja Groothuismink (Jeugd, Onderwijs) stelt dat nu ruim de helft van de leerlingen die een risico hebben op onderwijsachterstand uit Zaandam-Oost komt. De problematiek begint al op jonge leeftijd, maar zet zich door als jongeren hun opleiding niet afmaken. “Daarmee gaat zoveel talent en potentieel verloren. Problemen op het gebied van armoede en (on)gezondheid gaan vaak over van generatie op generatie. We moeten dat doorbreken. Daarbij zijn de ouders heel hard nodig. Binnen het Pact hebben we een sterke alliantie met alle partners, waardoor we echt kunnen investeren in de talenten van de jeugd en de veerkracht van de wijken op onderdelen waar dit het hardst nodig is.”

Bron: Persbericht Gemeente Zaanstad , idem foto