Verblijfsontzeggingen tegen overlast in ’t Veldpark

ZAANDAM – De gemeente gaat in het Burgemeester in ’t Veldpark ook de mogelijkheid van verblijfsontzeggingen benutten om iets te kunnen doen aan de overlast die omwonenden en bezoekers in het park ervaren. Verblijfsontzeggingen zijn een bestuurlijk handhavingsinstrument om kortdurend de toegang voor een bepaald gebied te ontzeggen. Politie en handhavers kunnen nu mensen die overlast veroorzaken naar het inloophuis (de Verkade Villa) sturen dat in juni open gaat.

Er is al een tijd lang sprake van overlast. Grensoverschrijdend gedrag, vandalisme, geluidsoverlast, het gebruik van verdovende middelen (drugs, alcohol, lachgas), verontreiniging van de omgeving en personen die bedelen.

“Mensen moeten zich veilig voelen op straat”, zegt burgemeester Jan Hamming. B&W vinden het belangrijk dat naast het waarschuwen ook verdergaande mogelijkheden worden benut. Hamming: “Zowel politie als handhavers treden op tegen overtredingen en strafbare feiten en houden actief toezicht, maar ze merken dat het enkel uitdelen van boetes niet werkt. We denken dat de verblijfsontzegging wel kan helpen om deze overlast tegen te gaan en denken daarmee het veiligheidsgevoel op straat te vergroten.”

Waarschuwing van een verblijfsontzegging blijkt effectief

Het “beleid verblijfsontzegging” wordt ook al toegepast in Zaandam-centrum, bij het Kaaikhof in Assendelft en bij sporthal De Tref op het Kalf in Zaandam. Politie en handhavers hebben gemerkt dat het uitdelen van een waarschuwing van een verblijfsontzegging vaak al het beoogd effect heeft en beter werkt dan een boete. De overlastgever verlaat het gebied en begaat niet zo snel een zelfde overtreding. Het middel lijkt dus efficiënt te werken om overlast adequaat tegen te gaan.

Er zijn over de gebieden (met uitzondering van ’t Veldpark) sinds 1 december 2022 al 12 verblijfsontzeggingen opgelegd, door de politie zijn 44 waarschuwingen uitgereikt en door de handhavers 36 waarschuwingen.

Als een overlastgever een verblijfsontzegging is opgelegd en hij of zij komt alsnog in het gebied dan wordt deze persoon aangehouden. Er volgt dan een procesverbaal wegens overtreding van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht. De strafrechtelijke afhandeling ligt dan bij het Openbaar Ministerie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *