Vergunningsplicht voor glazenwassers start 1 juli

ZAANSTAD – Vanaf 1 juli geldt een vergunningsplicht voor de glazenwasser in de stad. Met deze maatregel wil de gemeente de criminele netwerken die in deze sector werkzaam stoppen. Het is één van de maatregelen. Er zijn al 40 vergunningaanvragen ingediend. De gemeente denkt dat dit aantal nog gaat stijgen. De gemeente vraagt inwoners alert te zijn, door bijvoorbeeld hun glazenwasser te vragen of ze met pin, Tikkie of overschrijving een rekening kunnen voldoen.

Zaanstad is de eerste gemeente die deze maatregel invoert. Daar is volgens burgemeester Jan Hamming ook alle aanleiding toe: “Criminele netwerken gaan op een schokkende manier te werk met intimidatie, geweld, afpersing en witwassen, waarbij vooral arbeidsmigranten worden ingezet, uitgebuit en opgehokt in slechte omstandigheden. Door de glazenwasserij te verplichten om óók bankbetalingen te accepteren, maak je het een stuk lastiger voor criminelen om buiten het zicht met contant geld hun malafide praktijken te blijven spekken.”

Genoeg goede glazenwassers

Er zijn genoeg goede glazenwassers stelt Hamming. “Die hebben niks te maken met criminaliteit. De vergunningplicht en de optie voor bankbetalingen, helpen om het onderscheid te maken tussen de eerlijke ondernemers en de onderwereld. Zo kunnen wij steviger handhaven en kunnen inwoners bewuster kiezen met wie ze in zee gaan”, zegt Hamming.

Er is meer nodig dan vergunningplicht

Zeker in gebieden die al extra kwetsbaar zijn, zoals Zaandam-Oost, is het probleem hardnekkig. Daarom is het instellen van een vergunningstelsel een verregaande en noodzakelijke ingreep. Er is meer nodig om de problematiek aan te pakken stelt de gemeente. Zo zal de samenwerking tussen overheidsinstanties (Politie, OM, Belastingdienst, Nederlandse Arbeidsinspectie) op dit punt geïntensiveerd worden. Deze partijen zien ook de noodzaak in om in te grijpen. Daarvoor is ook steun van het Rijk nodig om te voorkomen dat het probleem zich verplaatst.

Handhaving vanaf 1 juli

Per brief zijn de glazenwassers geïnformeerd over de vergunningplicht en over de aanvraagprocedure. De aanvraagprocedure neemt 8 tot 16 weken in beslag. Er kan tijdens de procedure aanvullend onderzoek nodig zijn. Het kost de aanvrager € 1877,95 aan leges, ongeacht of de vergunning wordt afgegeven.

Vanaf 1 juli 2024 gaat de gemeente controleren en handhaven op naleving van de vergunningplicht. Tijdens de procedure kunnen bedrijven die een aanvraag hebben ingediend hun werkzaamheden voortzetten, mits ze per 1 juli bankbetalingen mogelijk maken.

Best een dure grap. Burgemeester Jan Hamming: “We zijn ons ervan bewust dat de investering voor de vergunning ook iets vraagt van de glazenwassers die gewoon netjes hun werk doen. Maar met een gerust hart je werk kunnen doen, is ook zeker in het belang van deze ondernemers. Bovendien zullen meer inwoners de keuze gaan maken voor diegenen die een vergunning hebben. Uiteindelijk móéten we dit samen doen om te zorgen voor veilige, leefbare wijken.”

Bronnen: Persbericht Gemeente Zaanstad; foto NH Nieuws