Vogelwacht bezorgd over verstoring broedvogels op HoogTij

ZAANSTAD – De Vogelwacht Zaanstreek maakt zich zorgen over de verstoring van broedvogels, nesten en eieren tijdens het broedseizoe4n op het bedrijventerrein HoogTij te Westzaan. Zes weken geleden is een verzoek tot handhaving ingediend, maar de verstoring blijft door gaan.

De Vogelwacht stelt dat vogels tijdens het broedseizoen ongestoord moeten kunnen nestelen, eieren leggen en broeden, alsook dat kuikens kunnen opgroeien totdat ze vliegvlug zijn. Het broedseizoen loopt van 15 maart tot 15 juli, maar het moment waarop vogels broeden verschilt per soort. Vogelbescherming heeft een natuurkalender voor broedvogels gepubliceerd. Vogelwacht Zaanstreek wil dat de natuurkalender door Zaanstad wordt gevolgd.

Rode Lijst

Uit waarnemingen blijkt dat er nogal wat soorten op HoogTij bij Westzaan broeden. Daar zijn vogelsoorten bij die op de Rode Lijst staan, bijvoorbeeld de Bontbekplevier, de Tureluur, Veldleeuwerik, Tapuit, Graspieper, Gele Kwikstaart en de Kneu. Maar ook de Scholekster, Kleine plevier, Kluut en de Witte Kwikstaart. Op 3 april, toen het terrein nog braak lag, waren geen attributen aanwezig om de vogels te verjagen. Het broedseizoen was op gang gekomen, vogelsoorten vertoonden baltsgedrag. Tien dagen later stonden er ineens lange rood-witte linten door het hele gebied, die mogelijk tot doel hadden om broedvogels te verjagen. Dat kwam dus eigenlijk te laat.

Man met schop

De verstoring is op 14 april gemeld bij de Omgevingsdienst. Een week later is de gemeente Zaanstad ook op de hoogte gesteld. Er is een herinnering aan de Omgevingsdienst gestuurd. Op 2 mei zagen waarnemers van de Vogelwacht dat een man met een schop dwars door het gebied liep. Aan hem is gevraagd wat hij aan het doen was. Zijn reactie was dat hij ervoor moest zorgen dat er geen beestjes en vogeltjes op het terrein gingen zitten. De Vogelwacht is hierover duidelijk verontwaardigd.

Gedragscode ‘Tijdelijke Natuur’

Op het terrein is de gedragscode ‘Tijdelijke Natuur’ van toepassing. Feitelijk zou een ecoloog moeten vaststellen of er broedgevallen aanwezig zijn. Er is geen duidelijkheid of dit is gebeurd. Voor werkzaamheden is geen ontheffing van de Wet Natuurbescherming nodig, maar omdat het een tijdelijk natuurterrein is geldt er wel een zorgplicht. De gedragscode geeft voldoende handvatten om vast te stellen dat er activiteiten plaatsvinden die op dit moment niet zouden moeten gebeuren, stelt de Vogelwacht Zaanstreek. Broedvogels moeten zoveel mogelijk tijdens het broedseizoen met rust worden gelaten. De activiteiten kunnen na het broedseizoen worden hervat.

Een en ander is voor de Vogelwacht aanleiding om nogmaals met klem te verzoeken om handhavend op te treden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *