Raadsfracties willen samenwerking met Meer Bomen Nu (update 20 juni)

UPDATE 20 juni 2023: De motie is aangenomen.

–/–

ZAANSTAD – Zeven raadsfracties in de gemeenteraad wil dat het college van B&W een samenwerking aangaat met de organisatie Meer Bomen Nu. De fracties gaan op 20 juni hiervoor een motie indienen. Meer Bomen Nu biedt volgens de fracties Zaanstad een mogelijkheid om snel en kostenbesparend verder te vergroenen. Meer bomen draagt verder bij aan een vergroting van de biodiversiteit.

De fracties van ROSA, PvdA, SP, Partij voor de Dieren, CU, GroenLinks en VVD waren onder de indruk van de inbreng van vertegenwoordigers van Meer Bomen Nu tijdens de Ideeënmarkt. Zo werd door de organisatie om een bomenhub gevraagd van 10 x 10 meter waar de organisatie tijdens de wintermaanden boompjes en kleine struiken kunnen inkuilen, om van hieruit inwoners en ondernemers gratis te kunnen uitdelen.

Als de gemeente terreinen bouwrijp maakt of gaat snoeien, wil Meer Bomen Nu (als de samenwerking er komt) op tijd een signaal en toestemming krijgen om zaailingen of kleine struikjes te oogsten. Die daarna op een andere plaats kunnen worden geplant.

De voorstellen van Meer Bomen Nu passen naadloos binnen de uitgangspunten van het college om Zaanstad verder te vergroenen en te werken aan een grotere biodiversiteit. De uitgangspunten zijn opgenomen in het Groen en Waterplan en staan verder ook in het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie.

Meer Bomen Nu werkt al samen met de provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, de Nationale Landschappen, PWN en diverse gemeenten. Aansluiting van de gemeente is volgens de zeven raadsfracties past bij de uitstraling van Zaanstad.

Als het aan de indieners van de motie ligt gaat Zaanstad een samenwerking aan en wordt er ruim publiciteit gezocht om inwoners bekend te maken met Meer Bomen Nu. De organisatie heeft zelf al een digitale Bomenplanner (info op de website http://meerbomen.nu), waar vraag en aanbod van planten, maar ook van vrijwilligers worden samengebracht.

De fracties willen dat B&W met de vrijwilligers van Meer Bomen Nu in gesprek gaat om vast te stellen welke verdere ondersteuning nodig is. De fracties denken hierbij aan het uitlenen van materiaal of een vergoeding voor gemaakte kosten.

Meer informatie

Kijk op de website van Meer Bomen Nu voor meer informatie: http://meerbomen.nu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *