Zaanstad reserveert geld voor slavernijonderzoek

ZAANSTAD – Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota is door een aantal partijen een amendement ingediend om geld te reserveren (300.000 euro) voor een onderzoek naar het Zaanse slavernijverleden en de doorwerking ervan in het heden. Het amendement is aangenomen. De VVD-fractie stemde verdeeld.

VVD-raadslid Annemarie van Nieuwamerongen begon haar reactie op het voorstel om geld voor dit doel te reserveren met een opmerking ze vaak dezelfde moties of amendementen voorbij ziet komen door de jaren heen. Ze deed dat zelf ook en was in dit verband blij met het naar Zaanstad halen van Roze Zaterdag. In haar betoog gaat ze in op de Zaanse historie, waarin slavernij een rol speelde. Volgens haar een bekend verhaal. Zo schrijft ze dat burgemeester Evert Cornelis Smit (Koog aan de Zaan) aandelen had in Surinaamse plantages. Er waren verschillende Zaanse kooplieden die aandelen hadden in plantages. “Hollanders die hun schuld niet konden betalen of geestelijk niet helemaal in orde waren, werden ook slaaf; in Holland of in de koloniĆ«n”, schrijft Van Nieuwamerongen verder.

Voldoende voorbeelden van Zaanse betrokkenheid

Er zijn volgens de VVD-politica verder voldoende voorbeelden te noemen van betrokkenheid van de Zaanstreek. Producten die hier gemaakt zijn die indirect met slavernij te maken hadden. De Zaanse scheepsbouw voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie; de bevoorrading van deze schepen met in onze streek geproduceerd eten, drinken en benodigd materiaal voor de reizen.

Van Nieuwamerongen trekt in haar betoog de lijn door naar het heden. Zo vraagt ze zich af of we weten onder welke omstandigheden cacao in onze streek terecht komt. “Met de kennis en de normen en waarden van nu, in hoeverre dragen we hier nu zelf aan bij?”

Volgens de VVD-politica is er een doorwerking van het slavernijverleden in het heden op vele vlakken, soms bekend als bijvoorbeeld discriminatie, soms onbekend.

Liever 3 ton voor dialoog

De uitkomsten van het gevraagde onderzoek weten we al, stelt ze. De drie ton zou ze liever gebruiken om dialogen tussen verschillende mensen te organiseren dan een onderzoek. Dat kan leiden tot meer begrip voor elkaars standpunten, emoties en geschiedenis. Je kan het dan oneens zijn, maar respect kan dan de boventoon voeren.

Verdeeld stemmen

Ondanks de inbreng had de VVD-fractie toch moeite om tegen het amendement te stemmen. Een afwijzing van het onderzoek zou leiden tot een jarenlang terugkomen van dit onderwerp op de raadsagenda. Dat zagen de liberalen niet zitten. En zo was de gemeenteraad getuigen van de geboorte van een dilemma bij de VVD-fractie. Stemmen we voor zodat we verder kunnen? Of stemmen we tegen (‘omdat we de uitkomst al weten’)? De VVD fractie besloot verdeeld voor het amendement te stemmen.

Zie ook website VVD Zaanstad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *