Omgevingsvergunning uitbreiding Exter B.V. geweigerd

ZAANSTAD – B&W weigeren de firma Exter B.V.  een omgevingsvergunning te verstrekken voor een uitbreiding van het bedrijf. Het bedrijf voldoet na uitbreiding niet aan cruciale waarden om de geurhinder binnen de perken te houden. De gewenste aanleg van een woonwijk op 150 meter afstand van het bedrijf (bestemmingsplan Houthavenkade) is hier mede debet aan. De aan de Gerrit Bolkade gevestigde Smaakaromafabriek Exter diende in 2020 een aanvraag in voor […]

Lees meer