Blauwalgwaarschuwing voor vier locaties in ´t Twiske

OOSTZAAN – Voor vier locaties in recreatiegebied ’t Twiske is een waarschuwing afgegeven. Er kan blauwalg voorkomen. Zwemmen in besmet water geeft een kans op huidirritatie en maag-/darmklachten. Het gaat om de volgende locaties in ’t Twiske: De andere zwemlocaties zijn goed. Speelsloot negatief zwemadvies Een vijfde locatie, heeft een negatief zwemadvies. Het betreft Het Twiske Speelsloot bij het Luijendijkje (Den Ilp). De waterkwaliteit is onvoldoende. De kans op maag- […]

Lees meer

21 tijdelijke woningen voor Oekraïense vluchtelingen in Twiske stap dichterbij

HAARLEM – De komst van 21 tijdelijke woningen voor Oekraïensen vluchtelingen in ’t Twiske is een stap dichterbij. Het college van Gedeputeerde Staten staan er positief tegenover. De gemeente Oostzaan heeft eerder een ontheffingsverzoek ingediend voor het plaatsen van deze tijdelijke woningen. Tot het verlenen van een ontheffing is nog niet besloten, maar de mogelijkheid daartoe is groot. Het is de bedoeling dat de woningen 10 jaar blijven staan. De […]

Lees meer

Waterschap gaat droogtegevoelige dijken inspecteren

Regio – De droogte in ons land zal nog weken aanhouden. Als er al een beetje regen valt zal dat weinig soelaas bieden om risico’s bij droogtegevoelige dijken te ondervangen. Daarom heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) besloten om juist die dijken in onze provincie te inspecteren. In de Zaanstreek gaat het om de Veenpolderkering in Assendelft, de ringdijken van de Enge- en Wijdewormer in Wormerland en om de Oostzanerdijk […]

Lees meer