Zaanstad reserveert geld voor slavernijonderzoek

ZAANSTAD – Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota is door een aantal partijen een amendement ingediend om geld te reserveren (300.000 euro) voor een onderzoek naar het Zaanse slavernijverleden en de doorwerking ervan in het heden. Het amendement is aangenomen. De VVD-fractie stemde verdeeld. VVD-raadslid Annemarie van Nieuwamerongen begon haar reactie op het voorstel om geld voor dit doel te reserveren met een opmerking ze vaak dezelfde moties of amendementen […]

Lees meer