Raadsfracties willen samenwerking met Meer Bomen Nu (update 20 juni)

UPDATE 20 juni 2023: De motie is aangenomen. –/– ZAANSTAD – Zeven raadsfracties in de gemeenteraad wil dat het college van B&W een samenwerking aangaat met de organisatie Meer Bomen Nu. De fracties gaan op 20 juni hiervoor een motie indienen. Meer Bomen Nu biedt volgens de fracties Zaanstad een mogelijkheid om snel en kostenbesparend verder te vergroenen. Meer bomen draagt verder bij aan een vergroting van de biodiversiteit. De […]

Lees meer

SP: ‘Provincie moet gewenste diervriendelijke omgang met dieren in buitengebied respecteren’

ZAANSTAD – De Socialistische Partij wil dat Zaanstad ervoor gaat zorgen dat de wensen van de gemeenteraad van Zaanstad op het gebied van diervriendelijke omgang met dieren in het buitenstedelijke gebied door de provincie worden gerespecteerd. Dat blijkt uit vragen die de fractie van de SP heeft gesteld aan het college van B&W. Raadslid Anna de Groot constateert dat er een flink verschil bestaat tussen het beleid dat de gemeenteraad […]

Lees meer